Artykuły

Premierowy wieczór z gwiazdami

W operze trwają intensywne próby przed premierowymi spe­ktaklami. Będą to pierwsze pre­miery w teatrze prowadzonym przez Mieczysława Dondajewskiego. W sobotę melomani obejrzą dwa spektakle: o godz. 18 Camille Saint-Saensa "Samsona i Dalilę" oraz o godz. 22 w Auli Leopoldyńskiej G. P. Telemanna "Pimpinone". Wiele wskazuje na to, że będą to wydarzenia dużej miary. W so­botę bowiem w partii Dalili usły­szymy gwiazdę wielkiego formatu - Ewę Podleś. Przyjechała do Wroc­ławia opromieniona znakomitymi recenzjami w Europie. Dla wrocła­wskich melomanów zrezygnowała z występu w Monte Carlo, a w dłu­giej kolejce oczekujących ją te­atrów na świecie są te największe, najbardziej renomowane. Ewie Podleś partnerować będą na sce­nie Tomasz Madej - młody obiecu­jący tenor, Maciej Krzysztyniak. Scenografia jest dziełem prof. An­drzeja Sadowskiego, a choreogra­fię przygotowała Teresa Kujawa.

Kierownictwo muzyczne sprawuje Mieczysław Dondajewski, zaś re­żyserii podjął się Robert Skolmo­wski. Wczoraj byliśmy świadkami prób na scenie i obserwowaliśmy pracę wymagającego reżysera z ar­tystami. Robert Skolmowski po­wiedział, że do premierowego spe­ktaklu brakuje... wielu płatków kwiatów, bo scenografia przewidu­je... scenę zasypaną pachnącym kwieciem. Tego, że nie zabraknie kwiatów po spektaklu, jesteśmy pewni. Być może jednak kwiaciar­nie, wrocławianie, przed premierą przyniosą do teatru trochę płat­ków?

W sobotę, po pierwszym akcie "Samsona i Dalili" w foyer opery odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy fotografii Tomasza Toma­szewskiego zatytułowanej "Ostatni - współcześni Żydzi polscy". Przez dwa tygodnie można będzie oglą­dać ekspozycję w operze, a potem zostanie przeniesiona do wrocła­wskiego ratusza. W operze oglądać można ją będzie do 9 kwietnia w godzinach od 15 do 18.

Dyrektor Mieczysław Dondaje­wski mówiąc o premierze "Samso­na i Dalili" stwierdził, że zawsze go pasjonował ten utwór. A także, że ten spektakl we Wrocławiu jest hołdem złożonym dyrektorowi Ko­pcińskiemu, który prowadząc na­szą operę, nie zdążył już przygoto­wać tego dzieła. Dodać też należy, że plakat do "Samsona i Dalili" za­projektował znakomity Franciszek Starowieyski.

Operę buffo "Pimpinone" reżyse­ruje Jan Kulma. Po raz pierwszy wystawił ją we wnętrzach sali ba­lowej warszawskich Łazienek. We Wrocławiu obejrzymy ją w pięknej, barokowej Auli Leopoldyńskiej. Grać będzie Orkiestra Kameralna "Leopoldinum". Scenografia jest dziełem Andrzeja Sadowskiego, według projektów zmarłej Zofii Wierchowicz. W sobotę usłyszymy w Auli Leopoldyńskiej Agnieszkę Dondajewską jako Vespettę i Józe­fa Fraksteina - Pimpinone.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji