Artykuły

Z pracowni młodych plastyków opolskich - Zygmunt Smandzik

Urodzony w r. 1929. Zmuszony ciężkimi warunkami materialnymi przerwał studia na ASP w Krako­wie, kontynuując je prywatnie w latach 1946 - 1952 pod kierun­kiem artystów - malarzy Nowic­kiego i Stasiniewicza z Katowic.

Od roku 1951 jest scenografem teatru lalek przy Państwowym Teatrze Ziemi Opolskiej (projekto­wał m. in. scenografię wyróżnio­nych przez krytykę przedstawień: "Żart Olszowicki" H. Januszew­skiej, "Smok w Nieswarawie" B. Svatana i "Nowe szaty króla" J. Ch. Andersena). Oprócz kompozy­cji scenograficznych, Zygmunt Smandzik posiada w swoim dorob­ku szereg interesujących prac z dziedziny malarstwa, i grafiki, po­wstałych pod wyraźnym wpływem surrealistycznej plastyki zachod­niej. Jako grafik współpracuje z katowicką "Panoramą" i pismem młodzieży opolskiej "W Marszu". Brał udział w Ogólnopolskiej Wy­stawie Młodej Plastyki w Arsena­le (1955 r.) i w Wystawie Plasty­ków Opolszczyzny.

Na łamach "Walki Młodych" re­produkowaliśmy już jego prace: "Współczesna Apokalipsa" i "Roz­strzelanie powstańca" oraz rysun­ki do poematu Adama Kurczyny "Siedem kotów tragicznych".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji