Artykuły

Gimnastyka z Kantorem w tle

Załóżmy, że nie ma pamięci. Załóżmy, że "Umarłej kla­sy" Kantora nigdy nie było. Załóżmy też, że nigdy nie ist­nieli aktorzy Kantora. I z tej perspektywy niemożliwej nie­pamięci zobaczmy spektakl "Sceny z Umarłej klasy" Krzysztofa Miklaszewskiego.

Co w nim jest? Jest mała ce­glana piwnica z drewnianą podłogą w I Liceum Ogólno­kształcącym w Tarnowie. Są drewniano-metalowe, współ­czesne, uczniowskie ławki. Jest dwunastu aktorów tar­nowskiej sceny, tworzących dwanaście precyzyjnie nazwa­nych i wyraziście pokazanych postaci. I jest półtorej godziny etiud, aktorskich ćwiczeń i mikroopowieści, mówiących - by rzec z grubsza - o rozmaitych barwach i odcieniach dojrzewania, o świecie, który dopie­ro się wykluwa lub ponownie się rodzi w zakamarkach wspomnień. Jest teatr formy. Ale dziwnej, jakby niechcący wzbogacanej o doświadczenia teatru psychologicznego, a więc nie do końca konse­kwentnej. Jednak nie ma w tym nic złego, wszak spek­takl, będący swego rodzaju warsztatem, i taką drogę po­szukiwań postaci może poka­zywać. Dobrze się więc patrzy np. na Jerzego Ogrodnickiego w roli Głuchego, na Jolantę Januszównę jako Kobietę Z Win­dows, czy na Matkę-Polkę Bo­gusławy Podstolskiej.

Jednak Miklaszewski, któ­ry także gra, konstruuje ów show głównie z partytur, za­pisków i notatek Tadeusza Kantora. Tu pamięć musi wrócić. Przed oczami musi stanąć arcydzieło Mistrza, które wykrzyczy, że od porów­nań jednak uciec nie można. I tu paradoks. Miklaszewski, przytomnie wiedząc, że takie porównanie sensu nie ma, bo gdzie Rzym, a gdzie Krym, stworzył jakość osobną. Po­wiadając cały czas: Kantor, Kantora, Kantorem..., robi swój teatr, najciekawszy wła­śnie w tych momentach, w których Kantora w nim nie ma. Wtedy to ukazuje się jego przewrotne poczucie humo­ru i ironia. Także na swój te­mat. Zaś tam, gdzie próbuje na przykład organizować rytm według Mistrza, staje się nieporadny jak dziecko. Gdy­by tak więcej Miklaszewskie­go w Miklaszewskim...

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji