Artykuły

Latarnia

MŁYNARZ, KSIĘ­ŻNICZKA, Ha­neczka i Utopiec - oto główni bohate­rowie baśni Jiraska "Latarnia", wy­stawionej ostatnio przez krakowską "Groteskę" w adap­tacji i reżyserii Wł. Jaremy. Po znakomi­tych "Igraszkach z diabłem" jest to dru­gie widowisko lalkowe dla dorosłych, choć oczywiście i dzieci siedzą na nim z otwartymi buziami. Co prawda, wybór sztuki nie wydaje się tym razem szczęśliwy; zbyt podobna do "Igraszek", a znacznie słabsza. Za to tak do­rosłych, jak i dzieci, zachwycają i zmusza­ją do oklasków po każdym odsłonięciu kurtyny bardzo pięk­ne dekoracje Kazi­mierza Mikulskiego (kierownika plastycz­nego teatru) i Jerze­go Skarżyńskiego, oraz niektóre zabawne lalki Lidii Minticz. Aktorsko przedsta­wienie bez zarzutu. Niewidzialnym "du­szom" lalek - wyra­zy uznania.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji