Artykuły

W powodzi premier. Warszawski list teatralny.(fragm)

Teatr Dramatyczny,monopolista gdy chodzi o Durrenmatta, sięgnął po jedną z wczesnych sztuk autora "Romulusa". Jest nią baśń ironiczno-parodystyczna "Anioł zstą­pił do Babilonu". Durrenmatt roztrząsa w niej przy pomocy błyskotliwych paradoksów sprawy związane ze stosunkami między rzą­dzącymi i rządzonymi. Posługując się metodą Shawa, a przede wszyst­kim Brechta,Durrenmatt w ramach luźnej akcji wypowiada w sposób bezlitosny to wszystko,co trapi współczesnego człowieka,wtopione­go bezlitośnie w olbrzymią masę. Durrenmatt nie jest reprezentan­tem żadnej określonej ideologii po­litycznej,czy społecznej,nie uznaje nienaruszalnych świętości,rozdaje razy na prawo i na lewo, ale nie po­zostawia wątpliwości,że jest po stronie tego,co z grubsza można by określić jako postęp.

Wykonanie sztuki - jak przeważ­anie w Teatrze Dramatycznym - na poziomie bardzo wysokim. Inscenizator i reżyser Konrad Swinarski,który wraz z Ewą Starowieyską opracował scenografię,oparł się,zwłaszcza w zakresie kształtu sceni­cznego,o najświetniejsze koncepcje dwóch czołowych teatrów berliń­skich: Berliner Ensamble i Komische Oper (przedstawienia tych scen zdobyły olbrzymi sukces w paryskim Teatrze Narodów).W przedstawieniu warszawskim nie ma roli fałszywie ujętej lub ile zagranej. Role czołowe grają Dzwonkowski,Gogolewski,Płotnicki i Traczykówna. W epizodach błyszczą Holoubek,Fetting i Łuczycka....

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji