Artykuły

O wyższośći sztuki nad polityką

Polska prapremiera "Królowej i Szekspira", sztuki niemiecko-argentyńskiej pisarki Esther Vilar, w reżyserii Grażyny Dyląg, będzie 18 marca kolejnym akcentem, uświetniającym 50-lecie Teatru No­wego w Łodzi.

Akcja rozgrywa się podczas jedne­go wieczoru i jednej nocy 1603 roku na zamku Richmond, gdzie przebywa królowa Anglii Elżbieta. Tej właśnie nocy królowa zamierza połknąć truci­znę. Ale nim to się stanie, zaprasza kil­ka ważnych osób, by byli świadkami tej szczególnej chwili. Chodzi o jej sio­strzeńca i następcę tronu, infantylne­go króla Szkocji Jakuba VI, spragnioną scenicznej sławy Lady Suthwell, arcy­biskupa Whitgifta, którego królowa zbulwersuje opowieściami dotyczący­mi swego życia erotycznego oraz ujaw­nioną niewiarą. Chodzi wreszcie o dramatopisarza Williama Szekspira. Tylko królowa, która w różnych prze­braniach, obejrzała wszystkie przed­stawienia Teatru Globe, potrafi doce­nić jego wielkość. Zna na pamięć frag­menty jego dramatów i może rozpra­wiać o nich godzinami. Elżbieta nie wierzy w nieśmiertelność duszy, wierzy w nieśmiertelność dzieła Szekspira.

Dla niego włoży po raz ostatni królew­skie stroje, by objawić się w całym do­stojeństwie majestatu. Co tak napraw­dę wydarzyło się tego wieczoru i tej nocy na zamku w Richmond, gdzie Elżbieta lubiła spędzać zimy? Dokąd sięga potęga władzy świeckiej i ducho­wej, a dokąd sztuki? Kim jest wreszcie sama Elżbieta - królową czy wielbiącą życie kobietą?

- Jest to opowieść o relacjach między polityką a sztuką i wyższości tej drugiej - powiada Mikołaj Gra­bowski, dyrektor Teatru Nowego. W roli Elżbiety wystąpi krakowska aktorka Iwona Bielska.

Esther Vilar jest autorką drama­tów i powieści, ale przede wszyst­kim dzieł z pogranicza filozofii, so­cjologii i etyki. Światową sławę uzy­skała "Amerykańską papieżycą" - opowieścią osadzoną w 2014 roku, kiedy papieżem zostaje Janina II. W Polsce wydano jej powieść "Mate­matyka Niny Gluckstein". Zaintere­sowaniem cieszył się też jej dramat "Speer" wyreżyserowany w Londy­nie w zeszłym roku przez Klausa Marię Brandauera.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji