Artykuły

Rodzina w wirze historii

Sztukę napisał Kazimierz Braun, reży­ser i teoretyk teatru, który od blisko dwu­dziestu lat mieszka w Stanach Zjedno­czonych. W 1989 r. został tam profeso­rem, wykłada na uni­wersytetach w No­wym Jorku oraz San­ta Cruz.

- "Szkło bolesne" powstało w tym roku z myślą o 60. roczni­cy powstania, z po­trzeby serca i obo­wiązku obywatel­skiego - mówi Braun. - Zawsze interesował mnie nurt polskiego teatru oby­watelskiego, że wspomnę Wojciecha Bo­gusławskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Juliusza Osterwę. Ten tekst również wpi­suje się w ową tradycję. Chcę opowiedzieć o Powstaniu Warszawskim, przedstawia­jąc historię jednej rodziny, bo przecież każde zdarzenie z historii dotyka nas wszystkich bardzo osobiście.

Kazimierz Braun zaproponował wysta­wienie sztuki tylko łódzkiemu Teatrowi Nowemu. Decyzja o realizacji zapadła trzy tygodnie temu. Premierę zaplanowano na 2 października na Małej Sali. - To nor­malne tempo pracy - twierdzi Braun, któ­ry spektakl wyreżyseruje. - Taki czas przy­gotowań mobilizuje do intensywnej pro­fesjonalnej pracy. Postęp będzie widoczny z próby na próbę.

W "Szkle bole­snym" zobaczymy Marię Białobrzeską, Danutę Rynkiewicz, Julię Krynke, Prze­mysława Gąsiorowicza (tegorocznego ab­solwenta krakowskiej PWST) oraz Łukasza Konopkę i Pawła Kropińskiego (stu­dentów PWSFTViT w Łodzi). Scenografię przygotowuje Krzysztof Tyszkiewicz. Złożą się na nią archiwalne rodzinne fo­tografie, obrazki przedwojennej Warsza­wy, zdjęcia z powstania. Czy spektakl silnie związany z tym hi­storycznym wydarzeniem będzie w stanie długo utrzymać się w repertuarze? Braun: - Wszystko zależy od zainteresowania publiczności. Powstanie Warszawskie to zdarzenie okropne, ale i niezwykle wznio­słe w dziejach Polski, wciąż ważny temat do dyskusji.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji