Artykuły

Konfrontacje z Matką

Klasyka polska to kontynuacja zapocząt­kowanych w 1975 roku dorocznych kon­frontacji dorobku artystycznego teatrów dramatycznych. Ich organizatorem jest Te­atr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Tegoroczne konfrontacje otworzy in­scenizacja "Klątwy" Stanisława Wyspiań­skiego, przygotowana przez opolski teatr. Dramat wyreżyserował Paweł Passini, a główne role grają Judyta Paradzińska i Mirosław Bednarek. W programie festi­walu znalazły się m.in.: "Dziady" kra­kowskiego Teatru im. Słowackiego w re­żyserii Macieja Sobocińskigo, "Bal wi­sielców" na podstawie tekstów Juliana Tuwima kieleckiego Teatru im. Żerom­skiego w reżyserii Piotra Szczerskiego i "Ślub" Witolda Gombrowicza Bałtyc­kiego Teatru Dramatycznego w Koszali­nie, przygotowany przez Waldemara Śmigasiewicza. W wykonaniu aktorów Sta­rego Teatru z Krakowa (Jerzego Treli, Ja­na Peszka, Krzysztofa Globisza i Jana Frycza) opolska publiczność zobaczy "Tango Gombrowicz", oparte na "Trans-Atlantyku i "Dziennikach", w reżyserii Mikołaja Grabowskiego.

Na opolskim festiwalu Trójmiasto bę­dzie reprezentował gdański teatr Wybrze­że z "Matką" Stanisława Ignacego Witkie­wicza. Reżyser Grzegorz Wiśniewski uwspółcześnił akcję tak, by mogła się ro­zgrywać "tu i teraz". W roli tytułowej wy­stępuje wybitna aktorka Dorota Kolak (pa­miętna Elwira z "Męża i żony" - nagroda aktorska na XXVIII Opolskich Konfron­tacjach Teatralnych). Aktorka za rolę Mat­ki otrzymała w marcu nagrodę prezyden­ta Gdańska w dziedzinie kultury. W roli Leona zaprezentuje się Piotr Jankowski (zdobywca nagrody dla najlepszego akto­ra na XIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Kontakt" w Toruniu). Poza tym występują m.in. Marta Kalmus oraz, pamiętny z komedii Fredry, Grzegorz Gzyl w roli Lucyny Beer. Spektakl, w którym nieznacznie uwspółcześniono tekst pier­wowzoru zawiera sceny z papieżem na mo­nitorach telewizyjnych i muzyką Chopi­na, sceniczną orgietką i kokainą, a także współczesne wstawki. Oryginalną ścieżkę dźwiękową do tego przedstawienia skom­ponował Tymon Tymański.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji