Artykuły

Studenci z Pułapką

"Pułapka" w reżyserii Pawła Miśkiewicza jest spektaklem, któ­rego już nie ma. To dyplomowe przedstawienie studentów IV roku krakowskiej PWST zostało bowiem pokazane w miniony poniedziałek po raz ostatni. Traf chciał, że po­żegnalny spektakl odbył się na scenie Teatru im. Żeromskiego.

Autorem "Pułapki", sztuki o Franzu Kafce i holocauście, jest wybitny polski poeta i dramaturg Tadeusz Różewicz. Reżyser spektaklu (notabene kielczanin z pochodzenia) okroił jednak tekst sztuki do dylematów artystyczno-miłosnych głównego bohatera, a zamiast wątku martyrologicznego zaproponował insce­nizację "Przemiany" Kafki. W ten sposób otrzymaliśmy dwa przedstawienia w jed­nym. Owszem, "Pułapka" dwóch auto­rów jest widowiskiem w miarę spójnym, ale pozostaje wrażenie, że Paweł Miśkiewicz nie wierząc do końca w artystycz­ną wartość świetnego utworu Różewicza, wolał podeprzeć się opowiadaniem Kafki o młodym człowieku zmieniającym się w robaka.

Mimo ewidentnych dłużyzn w dru­gim akcie, pokazany w Kielcach spek­takl zwrócił uwagę kilkoma kreacja­mi. Specyfika przedstawień studenc­kich polega miedzy innymi na tym, że występują­cy w nich aktorzy często muszą grać postacie star­sze od siebie, co nie jest łatwe ani dla wykonaw­ców, ani dla widzów. Do­brzy aktorzy potrafią so­bie z tym fantem pora­dzić, a przykładem Woj­ciech Błach przekonu­jąco grający postać Ojca. Nieźle zaprezentowali się też Karol Kręc (Franz), Magdalena Walach (Greta), Martyna Kaliszewska (Felice) i Agnieszka Drumińska (Józia, Posługaczka). O tej aktorskiej mło­dzieży możemy jeszcze usłyszeć.

Wprawdzie "Pułapka" została wy­stawiona po raz ostatni, lecz to wzno­wienie współpracy między sceną w Kiel­cach a krakowską szkołą teatralną. Jak zapowiedział dyrektor teatru Piotr Szczerski, kieleccy aktorzy będą jeź­dzili z przedstawieniami do Krakowa, w Kielcach zaś będziemy oglądać kolejne "dyplomy" studentów PWST.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji