Artykuły

Pośmiejmy się z Unii

Politycy to zwyczajni ludzie, lubią alkohol i kobiety, i czasem te sprawy są dla nich równie ważne jak głosowania i posiedzenia komisji - o bohaterach spektaklu " Unia bez tajemnic" mówi aktor Paweł Okoński.

Dziś na Scenie Kameralnej wrocławskiego Teatru Polskie­go zobaczymy premierę "Unii bez tajemnic" angielskiego dramaturga Edwarda Taylora - spektaklu przygotowanego wspólnie przez Teatr Ponie­działkowy i Teatr Polski.

Magda Nogaj : Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej to poważna sprawa, Państwo natomiast trochę naśmiewa­cie się z tej instytucji. Co Was bawi w świecie wielkiej poli­tyki?

Paweł Okoński: Nie naśmie­wamy się z polityków, tylko niewinnie śmiejemy się z nich. Nie ma w tym żadnej złośliwości. Sztuka opo­wiada o wyższym urzędniku Unii Euro­pejskiej, który przyjeżdża do Paryża, by objąć bardzo prestiżowe stanowisko. Wa­runkiem awansu jest oczywiście nieposz­lakowana opinia. Sir Clive Partigde mu­si więc ukryć fakt, że prowadzi podwój­ne życie. Nasza sztuka pokazuje, że po­litycy to zwyczajni ludzie, lubią alkohol i kobiety, i czasem te sprawy są dla nich równie ważne jak głosowania i posiedze­nia komisji. Myślę, że my, wchodząc do Unii z naszym bogactwem pięknych ko­biet, przysporzymy sobie dodatkowych punktów.

Pokazujecie, jak naprawdę wygląda życie urzędników europejskich. Chcecie w ten sposób przestrzec widzów przed wy­borami do Parlamentu Eu­ropejskiego?

- Ten spektakl tak samo wchodzi do UE jak ci, co bę­dą go oglądać. To nie jest sztuka polityczna. Spektakl ma uprzyjemnić nam wejście w struktury europejskie, spra­wić, byśmy zrobili to na wesoło, na większym luzie, bez takiego napuszenia. Ma­my nadzieję, że przedstawi­ciele różnych partii zasiądą obok siebie na widowni i będą się razem śmiać. Wspólny śmiech ma moc zbawczą.

"Unia bez tajemnic" jest pierwszą ko­produkcją teatrów Poniedziałkowego i Polskiego. Na czym polega państwa współpraca?

- Teatr Poniedziałkowy wziął na sie­bie finansowanie spektaklu częściowo z własnych środków, ale głównie z pie­niędzy pochodzących od sponsora. Me­cenasem przedsięwzięcia jest Grupa Lu­kas. Natomiast Teatr Polski zapewnił ca­łą resztę, czyli: salę, aktorów, pracow­nię, ludzi z obsługi technicznej i aku­stycznej.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji