Osoby

Trwa wczytywanie

Aleksander L. Michałowski

MICHAŁOWSKI Aleksander Ludwik (28 VII 1921 Skarżysko Kamienna - 8 XII 1975 Gru­dziądz), aktor. Był synem Konstantego M. i Racheli z domu Mallasnet, nauczycieli. W 1945-47 uczę­szczał w Warszawie na lekcje śpiewu do G. Orłowa i do szkoły dram. pod kier. J. Strachockiego. Zaan­gażowany na sez. 1947/48 do zespołu T. im. Jaracza w Olsztynie, zdał w tym czasie w Łodzi eksterni­styczny egzamin aktorski. Po powrocie do Warsza­wy występował w Miejskich T. Dramatycznych (sez. 1948/49), w Ludowym T. Muzycznym (1949/50) i T. Powszechnym (1950/51). W 1951-54 był akto­rem T. Dramatycznych w Szczecinie, w sez. 1954/55 T. Powszechnego w Łodzi, 1955/56 T. Młodej War­szawy, w 1956/57 w T. Estrada, nast. Komedia w Warszawie, 1957/58 T. im. Węgierki w Białymsto­ku, 1958-60 Objazdowego T. Powszechnego we Wrocławiu, 1960-62 T. Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, od 1962 do 30 VI 1963 T. Polskiego w Poznaniu, nast. scen warsz.: T. Powszechnego (1963-68), T. Klasycznego i Rozmaitości (1968-72). W 1972 zaangażował się do T. im. Żerom­skiego w Kielcach, a na kilka miesięcy przed śmier­cią przeniósł się do zespołu T. Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, ale na scenie już nie wystąpił. Był "słusznej postawy, obdarzony pięknym, głębo­kim głosem" ("Słowo Ludu"). Grał m.in. Pierczychina ("Mieszczanie"), Dulskiego ("Moralność pani Dulskiej"), Chudogębę ("Wieczór Trzech Króli"), Le­karza ("Tania"), Jana Kazimierza ("Mazepa"), Werny-
horę i Czepca ("Wesele"), Telesfora ("Dom otwarty"), Kowala ("Kowal, pieniądze i gwiazdy"), Orgona ("Świętoszek").
Bibl.: Almanach 1975/76; Kaszyński: Teatr łódz.; Misiorny:
Teatry Ziem Zachodnich; Sł. Ludu 1973 nr 703; Życie Warsz.
1976 nr 90; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., IS PAN, MTWarszawa, ZASP.
Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR; Recytacje - Arch. Dok. Mech.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji