Osoby

Trwa wczytywanie

Jerzy Gert

GERT Jerzy (31 III 1908 Tarnów - 5 VI 1968 Kraków), dyrygent, kierownik artyst. i dyrektor te­atru. Był synem Stefana i Pauliny G., mężem Anny ze Steinów. W 1924-32 studiował w Wiedniu w Neues Wiener Konserwatorium, potem w Akademie fur Musik und darstellende Kunst u J. Polnauera. Pobierał też lekcje kompozycji u H. Eislera, A. Berga i A. Schonberga. W 1933-39 był kier. muz. wytwórni płyt gramofonowych "Odeon" w Warsza­wie i dyrygentem orkiestry tej wytwórni, 1939-41 dyrygentem Filharmonii we Lwowie. Aresztowany przez niem. władze okupacyjne, był więźniem obo­zów koncentracyjnych. W 1946 dyrygował orkiestrą objazdową. W 1947 zorganizował Orkiestrę i Chór Pol. Radia w Krakowie i odtąd kierował nią do śmierci. W 1954-57 był także kier. artyst. T. Mu­zycznego w Krakowie; pod jego kier. scena ta wystawiła pięć prem. operetek: "Hrabinę Maricę", "Krainę uśmiechu", "Wesołą wdówkę", "Księżnę cyrkówkę" i "Noc w Wenecji". Po fuzji operetkowego T. Mu­zycznego z Operą (1957), objął na cztery sez. kie­rownictwo artyst. Filharmonii Krakowskiej. Doko­nywał nagrań radiowych dzieł scen. (m.in. K. Kurpińskiego i K. Szymanowskiego). Współpracował ze Studiem Filmów Rysunkowych w Łodzi i i Filmem Pol. (muzyka do filmu rysunkowego "Lis Kitoszek", do filmu dokumentalnego "Pokój zdobędzie świat"). Był znanym kompozytorem muzyki rozryw­kowej.
Bibl.: Błaszczyk: Dyrygenci (il.); M. Fuks: Muzyka ocalona, Warszawa 1989; EM; Hist. filmu t. 3; Lachowicz: Dwa­dzieścia lat; Marczak-Oborski: Teatr 1918-39; SMP; Ruch Muz. 1968 nr 15; Akta, SPAM; Akt zgonu nr 1807/68, USC Kraków-Śródmieście.
Film.: Fragm. kromki film. z 1966, Arch. WFD.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x