Artykuły

Spór o Metro obraca się wokół kieszeni

- Nie ma żadnej sprawy "Metra" - skwitował Piotr Cieślak, dyrektor "Dramatycznego", po­proszony przez nas o wyjaśnienie przyczyn sporu między jego te­atrem a właścicielem musicalu (Studiem Buffo), reprezentowa­nym przez Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosę.

Pod koniec listopada w arty­kule "Dramatyczny brak miej­sca" informowaliśmy o zamiarze wymówienia przez Teatr Drama­tyczny sceny musicalowi "Me­tro" od 1 stycznia 1995 r. - Już od roku mówiliśmy panom Józe­fowiczowi i Stokłosie, że ze względów technicznych dalsze prezentowanie tego przedstawie­nia na naszej scenie nie będzie możliwe - mówi Piotr Cieślak.

Dyrektor motywuje swoją de­cyzję kłopotami lokalowymi.

Z dwu teatralnych kieszeni na dekoracje jedną zajmuje w cało­ści scenografia "Metra", w drugiej mieści się sześć innych spektakli.

Właściciele "Metra" uważają, że przedstawienie nie może być grane gdzie indziej, ponieważ in­scenizacja została dostosowana do sceny obrotowej.

- Z "Metrem" jeżdżono do Francji i po całej Polsce. Scena

obrotowa nie stanowiła problemu - odpowiedział Piotr Cieślak. Dyrektor Teatru Dramatycznego uważa, że w Warszawie, gdzie wiele teatrów żyje z wy­najmu sceny, można znaleźć no­we miejsce.

- Obecność "Metra" w "Dramatycznym" jest wy­godna tylko dla jednej strony - twierdzi dyrektor.

W tekście "Dramatyczny brak miejsca" podaliśmy za Januszem Stokłosą informację o dodatko­wym wynagrodzeniu, jakie otrzymują pracownicy "Drama­tycznego" zatrudnieni przy ob­słudze musicalu.

- "Metro" płaci takie same honoraria (doliczane do podsta­wowej pensji), jak my przy in­nych przedstawieniach - poin­formował nas Piotr Cieślak.

Teatr Dramatyczny dużą część dotacji z budżetu miasta wydaje na czynsz. - "Metro" nie płaci ani czynszu, ani za wynajęcie miejsca na dekorację - dowie­dzieliśmy się od Cieślaka.

Nadal nie wiadomo, czy w przyszłym roku Jan i Anka spotkają się w zainscenizowanym na scenie "Dramatyczne­go" metrze.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji