Artykuły

"ROMULUS WIELKI" REDIVIVUS

Jeden z największych suk­cesów repertuarowych Tea­tru Dramatycznego i sukce­sów aktorskich Jana Swider­skiego - "Romulus Wielki" Dürrenmatta powrócił na scenę w nowej inscenizacji: w reżyserii Ludwika René, w dekoracjach Jana Kosiń­skiego i w kostiumach Ali Bunscha. Świetnej komedii Dürrenmatta można na pew­no wróżyć dalsze powodze­nie - zarówno ze względu na jej własne walory, na jej mądrość i dowcip, jak i z uwagi na kreację Świderskie­go. Wydaję się, że ta rola zaważyła w znacznym stop­niu na indywidualności zna­komitego aktora - jakieś jej pogłosy słyszymy we wszyst­kich niemal jego następnych pracach teatralnych. Czy to dobrze, czy źle? Trudno po­wiedzieć. W każdym razie łatwo zrozumieć uczuciowe związanie się odtwórcy z tak przeżytą postacią. A przy­jemność dla widzów wynika z tego niezrównana.

W obecnej inscenizacji przeważa element komedio­wy nad efektami farsowymi, które barwiły dość obficie spektakle sprzed kilku lat. Daje to publiczności sposob­ność do nowej przygody. Mniej może humorystycznej od poprzedniej, za to wyma­gającej większej uwagi i większej gimnastyki umysło­wej.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji