Artykuły

Opowieść o żołnierzu

Igor Strawiński (muzyka) i C. F. Ramuz są twórca­mi "Opowieści o żołnierzu", którą pokazała swoim wi­dzom telewizja warszawska w tłumaczeniu Juliana Tu­wima. Jest to piękna baśń muzyczna o biednym żoł­nierzu, jego czarodziejskich skrzypcach, królu i królewnie, o zaprzepaszczonym szczęściu...

W roli diabła wystąpili tacy mistrzowie jak Jacek Woszczerowicz i Leon Wójcikowski, żołnierza - Woj­ciech Siemion i Leopold Borkowski. Jak dwie osoby mogły występować w jed­nej roli?. Otóż (proszę to sprawdzić na zdjęciach) żołnierz i diabeł, których grali kolejno - J. Woszczerowicz i W. Siemion - w dialogach oraz L. Wój­cikowski i L. Borkowski - w tańcu i pantomimie, byli tak ucharakteryzowani i ubrani, że nikt z widzów nie zauważył wymiany ak­torów. Był to swego ro­dzaju majstersztyk reżyse­rii i realizacji telewizyjnej Jana Kulmy. Kostiumy i dekoracje - Z. Pietrusińska.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x