Artykuły

Wrocław. Zapisy na nowy kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań w Instytucie Grotowskiego

14 stycznia 2019 roku mija 20. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego. Dlatego tegoroczny kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań poświęcony jest refleksji nad najważniejszymi pojęciami, zjawiskami i dokonaniami, tworzącymi podstawę wiedzy o Grotowskim i jego Teatrze Laboratorium. Zatytułowany jest "Grotowski. Elementarz".

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań (OUP) to program regularnych spotkań o charakterze wykładów, seminariów i warsztatów, odbywający się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu od 2010 roku. Tworzy platformę swobodnej wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych szkół, sposobów myślenia i metodologii. Swą nazwą nawiązuje z jednej strony do tradycji otwartych uniwersytetów i wszechnic działających na pograniczu lub poza instytucjonalnym systemem szkolnictwa wyższego, z drugiej do Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów, który z inicjatywy i pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego odbył się we Wrocławiu w roku 1975.

Podobnie jak w poprzednich latach, kurs wiodący OUP tworzyć będą comiesięczne spotkania odbywające się od stycznia do czerwca 2019 w Instytucie Grotowskiego, składające się z piątkowych wykładów otwartych (Czytelnia im. Ludwika Flaszena, godz. 17:00) i sobotnich warsztatów przeznaczonych dla grupy roboczej, której uczestnicy zadeklarują wcześniej swój udział w całym projekcie. Do udziału w grupie zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy w porozumieniu z macierzystymi uczelniami mogą zaliczyć zajęcia Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań jako opcjonalne w ramach swoich kierunków. Liczba osób jest ograniczona do 25. Zapisy trwają do 3 stycznia 2019.

Kurs wiodący OUP, realizowany w pierwszej połowie 2019 roku, rozpoczyna jednocześnie projekt "Grotowski. Elementarz", który na stałe zostanie wpisany do programu Instytutu Grotowskiego. A skoro to początek elementarza, to oczywiście zacząć trzeba od litery "a" - tłumaczy prof. Dariusz Kosiński, opiekun naukowy kursu. Dlatego w tym roku każde spotkanie poświęcone będzie hasłom rozpoczynającym się na tę właśnie literę. Wykładowcami będą zarówno osoby zajmujące się od dawna twórczością Grotowskiego, jak i te, które zbliżają się do niej, wychodząc z innych perspektyw i zainteresowań. Jarosław Fret zmierzy się z aktem całkowitym, dr Agata Adamiecka-Sitek zaproponuje krytyczne przemyślenie "Apocalypsis cum figuris", prof. Leszek Kolankiewicz podejmie refleksję nad antropologią teatralną, a prof. Beata Guczalska dokona interpretacji fundamentalnego zagadnienia, jakim jest aktorstwo w teatrze Grotowskiego. Kurs zainicjują wykład prof. Dariusza Kosińskiego pod tytułem "Aaaby z Grotowskim się zmierzyć" (11.01, Czytelnia im. Ludwika Flaszena) oraz panel dyskusyjny "Grotowski. I co jest do zrobienia" (12.01, Sala Teatru Laboratorium) z udziałem dr Agaty Adamieckiej-Sitek, Jarosława Freta, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Dariusza Kosińskiego i prof. Tomasza Kubikowskiego.

Szczegółowe informacje: http://grotowski-institute.art.pl/projekty/grotowski-elementarz/

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji