Artykuły

Choroba, polityka i ludzkie dramaty

- Współczesna intryga, rozgrywająca się w sce­nerii osiemnastowiecznej Anglii, Marek Wal­czewski jakby stworzony do roli króla, swoista psychodrama na scenie - zachęcą widzów do obejrzenia spektaklu "Szaleństwo Jerzego III" - twierdzi reżyser Filip Bajon.

- W sztuce najbardziej frapu­je mnie przewrotność. Sięgną­łem po "Szaleństwo Jerzego III" Alana Bennetta, ponieważ ją tam odnalazłem - powiedział Filip Bajon, reżyser najnowszego przedstawienia w Teatrze Dra­matycznym. - Choroba króla czyni go mądrzejszym i uświa­damia mu mechanizmy władzy. Można powiedzieć, że jest to sztuka o narodzinach samoświa­domości panującego - dodał.

Jerzy III, nękany atakami choroby umysłowej, traci wpływ na bieg wypadków w państwie. Król, upokarzany i dręczony przez dwór, odsłania swoje prawdziwe oblicze. Za­czyna inaczej patrzeć na poddanych, polityków, lekarzy. Cho­ry władca staje się ofiarą roz­grywek politycznych między stronnictwami wigów i torysów, którzy bez skrupułów ma­nipulują nim. Jedynym, który kieruje się własną strategią i zmierza do czegoś więcej niż podział łupów, jest premier Pitt. Lekarze, uwikłani w walkę polityczną, kierują się własny­mi ambicjami. Od ich diagnozy zależą losy królestwa, oni jed­nak nie potrafią jej uzgodnić...

- Intryga jest jak najbardziej współczesna. Stare są jedynie dekoracje, sceneria XVIII-wiecznego dworu angielskiego, przy­ciągającego widza egzotyką - twierdzi reżyser. Jerzego III - jednego z najdłu­żej panujących władców Brytyjskiego Imperium - zagra Marek Walczewski. Zdaniem Filipa Ba­jona ma on naturalne predyspo­zycje do tej roli - jest jakby spe­cjalnie dla niego napisana. Wal­czewskiemu partnerować będą m.in. Małgorzata Niemirska, Ma­riusz Bonaszewski i Zdzisław Wardejn.

- Dla mnie - reżysera, któ­ry lubi aktorów, przygotowania do tego spektaklu były wspania­łym laboratorium, okazją do kontaktu, jaki nie jest możliwy w fil­mie - wyznał Filip Bajon.

Autorem scenografii jest Ja­nusz Sosnowski. Kostiumy za­projektowała Irena Biegańska. W spektaklu wykorzystano utwory Georga Friedricha Haendla. Pre­miera dzisiaj w Teatrze Drama­tycznym o godz. 19.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji