Artykuły

W teatrach

Teatr Dramatyczny w Sali im. H. Mikołajskiej prezentu­je "Metamorfozy" Wą Owi­diusza w adapt. i reż. Micha­ela Hacketta. Jeśli ktoś nie widział dotąd tego spektaklu a zamierza w najbliższych dniach wybrać się do teatru, polecam to właśnie przedsta­wienie. Oczywiście, nie sposób za­wrzeć w przedstawieniu ca­łości dzieła Owidiusza. Michael Hackett wykorzystał tu je­dynie kilka opowieści i połą­czył je postacią narratora, który relacjonuje akcję "Me­tamorfoz", zaś aktorzy odgry­wają przed widownią to, o czym on opowiada. Reżyser posłużył się w przedstawieniu skrótem my­ślowym, umownością gestu, ruchu, kostiumu. Odwołuje się także do technik walk Dale­kiego Wschodu. Zespołowość gry, słowo, ruch, muzyka, efekty dźwiękowe stanowią równorzędne składniki spek­taklu. Michael Hackett zna­komicie wykorzystał w swoim przedstawieniu całą przestrzeń małej sali Teatru Dramatycz­nego. To udany spektakl, rzetel­nie zagrany zespołowo, dynamiczny w ruchu, geście, rytmie, dość surowy w scenografii i pobrzmiewający nutą po­ezji. To niewątpliwie ciekawe spojrzenie Amerykanina na dzieło Owidiusza z perspekty­wy polskiej szerokości geograficznej

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji