Artykuły

Skiz" wielokrotnym laureatem VIII Opolskie Konfrontacje Teatralne - zakończone

W późnych godzinach nocnych, w sobotę - 15 maja - ze sceny Tea­tru im. Jana Kochanowskiego w Opolu padły słowa podsumowujące VIII Konfrontacje Teatralne Klasy­ki Polskiej. W werdykcie uczynio­no zastrzeżenie: "Jury postanowiło poddać przedstawienia występujące w Opolu próbie, która by pozwoliła, bodaj w przybliżeniu odpowie­dzieć na pytanie, czy teatry dzisiej­sze wnoszą pomysły, propozycje i umiejętności przydatne dla przy­szłego teatru narodowego".

Nagrodę honorową, pośmiertnie przyznano Witoldowi Zatorskiemu reżyserowi "Skiza" Gabrieli Zapol­skiej w Teatrze Dramatycznym^ miasta stołecznego Warszawy, za mistrzostwo warsztatu i wydobycie bogactwa odcieni psychologicznych,

Nagrody otrzymali także: Irena Biegańska - za kostiumy i Sławo­mir Dębosz za scenografię do "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Kra­sińskiego, zrealizowanej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opo­lu; Jerzy Satanowski - za muzykę do "Judasza z Kariothu" Karola H. Rostworowskiego przedstawianego przez Teatr Nowy z Poznania; Barbara Krafftówna za rolę Lulu w "Skizie"; Maria Robaszkiewicz za rolę Rachel w "Judaszu z Kariothu"; Elżbieta Skrętowska za rolę Żony w "Nie-boskiej komedii"; Magdalena Zawadzka za rolę Musz­ki w "Skizie"; Piotr Fronczewski - za rolę Witusia w "Skizie"; Gustaw Holoubek za rolę Tola w "Skizie"; Mariusz Saniternik za rolę Jaśka w "Weselu" Stanisława Wyspiań­skiego zrealizowanym w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Wyróżnienia Jury przyznało: Bohdanowi Cybulskiemu za opra­cowanie tekstu i reżyserię "Nie-boskiej komedii"; Krystianowi Lu­pie - za interesujące rozwiązania plastyczne w "Powrocie Odysa" Stanisława Wyspiańskiego w Sta­rym Teatrze w Krakowie; Stani­sławowi Radwanowi za muzykę do "Powrotu Odysa".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji