Artykuły

Sport na scenie Teatru w Tarnowie

PAŃSTWOWY Teatr Ziemi Krakow­skiej im. Ludwika Solskiego w Tarnowie wystąpił w końcu listo­pada z prapremierą polską sztuki Clifforda Odetsa "Złoty chłopak", traktują­cej o kulisach zawodowego boksu w USA. Jest to historia błyskotliwej ka­riery pięściarskiej młodego Włocha naz­wiskiem Joe Bonaparte. Sztuka osadzo­na jest w realiach lat 30-tych, łączy więc w sobie jakby echa rewii z tam­tych lat, ale równocześnie swoim mon­tażem, kolorami i rytmem przypomina współczesny film amerykański.

Rzecz dzieje się na wielu planach (ring wśród publiczności, polem gry jest także scena), przedstawienie ma chara­kter dużego widowiska (bierze w nim udział ponad 30 wykonawców, wśród których można zobaczyć pięściarzy II-ligowego "Metalu" z Tarnowa wraz z ich trenerem A. Wróblewskim; nawia­sem mówiąc "Metal" pomógł bezintere­sownie teatrowi w wypożyczeniu sprzę­tu, w treningach itd. itp.). Reżyserował Ryszard Smożewski, pomysłową sceno­grafię przygotowała Maria Adamska, zadania ruchowe konsultował Walde­mar Wilhelm (ten od pojedynków w ,,Potopie"). Rolę tytułową kreuje z du­żym powodzeniem Andrzej Bieniasz (7 miesięcy intensywnych treningów pię­ściarskich). Spektakl cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród mło­dzieży. Warto dodać, że jest to pierwsze od wielu lat przedstawienie o tematyce sportowej na scenach polskich.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji