Artykuły

TV Szklany Gość "Śnieg"

Pierwszy spektakl "rodzimy", bo warszawski tegoroczneso Te­lewizyjnego Festiwalu Teatrów Dramatycznych: "Śnieg" Stani­sława Przybyszewskiego prezen­towany byt przez Teatr Dramatyczny. Zyskał ten spektakl dobra markę, chwalono kulturalną re­żyserię IGNACEGO GOGOLEW­SKIEGO (nie udziwniał i nie uprościł. wydobył z tego moder­nistycznego dramatu sporo obserwacji, sporo prawdy, jednocześ­nie zachowując klimat utworu), podobali się aktorzy.

Otóż to - oglądając to udane, ciekawe przedstawienie, nie spo­sób oprzeć się refleksji nieco marginalnej: iluż mamy akto­rów, jakby stworzonych do TV! Tych właśnie, którzy czują prawa tego gatunku sztuki, a jednocześ­nie ich gra przylega jakby do jej kanonów i wymagań. Z jaką frajdą oglądało się w poniedzia­łek grę JANINY TRACZYKÓWNY i ZBIGNIEWA ZAPASIEWICZA, jak wiele potrafią oni po­wiedzieć przez odpowiednio do­brany gest, grymas twarzy, lub - niemal mimowolny uśmiech. Rysują sylwetki swych bohate­rów niezwykle sugestywnie i - z pełną aktorską swobodą, nic tu sztucznego, nic - chciałoby się napisać - wypracowanego.

Żal, że Janiny Traczykówny właściwie nie oglądamy w TV, że Zbigniew Zapasiewicz nie wystę­pował już dość dawno! Żal i - zdumienie. Może Traczykównę odkryje teraz dopiero właśnie po "Śniegu" nasza telewizja?

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji