Artykuły

,Medea" Eurypidesa w nowej wersji Stanisława Dygata na małej scenie Teatru Dramatycznego

Teatr Dramatyczny wystawia na swo­jej małej scenie w Sali Prób "Me­deą" wg.tragedii greckiej Eurypidesa, w opracowaniu Stanisława Dygata.

W roli tytułowej występuje Halina Mikołajska. W innych rolach: Elżbieta Czyżew­ska, Gustaw Lutkiewicz, Józef Para, Jerzy Adamczak i Ludwik Pak. Kwe­stie chóru, po grecku, według auten­tycznego tekstu Eurypidesa wypowiada Wojciech Siemion.

Oto co mówi o opracowaniu tekstu Stanisław Dygat.

- Nie jest to przekład. Napisałem utwór własnymi słowami, opierając się jedynie na treści poszczególnych kwe­stii i wydarzeń. Wprowadziłem rów­nież nową postać, którą określiłem w spisie osób jako "niespokojną dziew­czyną". Fragmenty tej roli pochodzą częściowo tylko z kwestii chóru, czę­ściowo z mojej wyobraźni. "Medeę" opracowałem z inicjatywy Teatru Dra­matycznego, z Inspiracji Jerzego Markuszewskiego, reżysera spektaklu. Mam zamiar kontynuować ten rodzaj pra­cy, myślę o dalszych tragediach an­tycznych, które w nowej wersji prag­nąłbym przekazać współczesnemu wi­dzowi - kończy Dygat.

Premiera "Medei" odbędzie cię we wtorek, 16 bm. Jest to warsztat reży­serski Jerzego Markuszewskiego. Sce­nografia Andrzeja Sadowskiego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji