Tytuł
Ś.P. Józef Poremba-Jaracz
Numer
„Wiadomości Literackie” 1924, nr 1, s. 3