Osoby

Trwa wczytywanie

Włodzimierz Dobrzański

DOBRZAŃSKI Włodzimierz Seweryn (19 XI 1896 Zebrzydowice k. Wadowic - 9 IX 1969 Kalisz), śpiewak, aktor. Był synem Seweryna D. i Józefy z domu Klaga, mężem Niny z Białobłockich. Szkołę średnią ukończył w Krakowie. Służył w wojsku austr.; w 1914-15 był m.in. w Morawskiej Ostrawie, gdzie występował w teatrze w Domu Polskim. W 1915-18 był członkiem Krak. Tow. Operowego i niekiedy brał udział w wystawianych operach i operetkach, a także śpiewał w chórach. Studiował w tym czasie śpiew u W. Hendrich i A. Ludwiga. Zapewne także wtedy kształcił się w Akademii Handlowej w Krakowie. Następnie służył w Wojsku Pol.; uczył się w szkole oficerskiej, a w 1924-26 w Wyższej Szkole Intendentury w Warszawie. Do II wojny świat. pracował jako zawodo­wy oficer (w st. majora dyplomowanego). Równo­cześnie działał w amat. ruchu teatr. i muzycznym. W 1919-20 założył i prowadził t. garnizonowy w Brześciu Litewskim. W 1920-22 działał w teatrze 2 Armii Wojska Pol. w Lidzie, a 1926-31 w t. garnizonowym w Grodnie (tu był również współ­kier.). W 1918-30 był też kier. muz. chórów i śpiewakiem estradowym. W 1939 brał udział w kampanii wrześniowej; wzięty do niewoli niem., przez całą wojnę przebywał w oflagu w Murnau. Występował tam w t. obozowym pod kier. Cz. Szpakowicza. Po wyzwoleniu obozu, latem 1945, z częścią tego zespołu pn. OTO (Obozowy T. Ofi­cerski), występował w objazdach w ośrodkach pol­skich. Od jesieni 1945 należał do zespołu T. Lu­dowego im. Bogusławskiego pod kier. L. Schillera w Lingen. Do kraju wrócił w czerwcu 1947 i roz­począł pracę jako aktor zawodowy. Na sez. 1947/48 został zaangażowany do T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu. Od sez. 1948/49 do końca 1956/57 wy­stępował w T. Dramatycznych w Poznaniu; był tu także w 1948-50 kier. artyst. T. Objazdowego. Od lipca 1957 i nast. w sez. 1957/58-1961/62 wystę­pował w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu, w sez. 1962/63 w T. im. Fredry w Gnieźnie, od 1963/64 do końca 1968/69 znowu w Kaliszu. W Kaliszu był także asystentem reżysera. Był cenionym aktorem charakterystycznym. Ważniej­sze role: Klaryn ("Życie snem"), Celestyn ("Nitouche"), Wróbelkowski ("Dom otwarty"), Dulski ("Moralność pani Dulskiej"), Kapelan ("Damy i huzary"), Pigwa ("Sen nocy letniej"), Ksiądz ("Wesele").
Bibl.: Almanach 1969/70; Kaszyński: Teatralia; Kuchtówna: Wielkie dni; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 310; Ziemia Kaliska 1969 nr 38; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot), ZASP.
Ikon.: Fot. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji