Osoby

Trwa wczytywanie

Stanisław Dobrzyński

DOBRZYŃSKI Stanisław (29 IV 1922 Warszawa - 8 II 1978 Warszawa), lalkarz. Był synem An­toniego D., inkasenta, i Stanisławy z Gontarskich, mężem lalkarki Marii Fijewskiej (od 1947). Ukoń­czył gimn. handlowe, w którym uzyskał małą ma­turę. W 1936-39 należał do teatr. zespołu młodzie­żowego prowadzonego przez H. Małkowskiego. W 1939 brał udział w kampanii wrześniowej. W 1942-44 pracował jako robotnik w Elektrowni Miejskiej w Warszawie. Był członkiem AK; walczył w po­wstaniu warsz., a po jego upadku został wywieziony do Koluszek. W 1945-16 pracował jako robotnik w firmie J. Kowalczyka w Łodzi. Potem powrócił do Warszawy i zaczął współpracę z warsz. t. lalek. Od 1 III 1947 do 31 VIII 1948 był recytatorem w T. RTPD Baj. Od 1 IX 1948 do końca sez. 1950/51 występował w T. Lalek Guliwer. Od 1 IX 1951 do 31 V 1977 (kiedy przeszedł na emeryturę) należał do zespołu T. Lalka. Uprawnienia aktora-lalkarza uzyskał 30 IX 1962 po zdaniu egzaminu eksternistycznego w Krakowie. Od 14 X 1975 był inspicjentem i rekwizytorem w T. Lalka. Najważ­niejsze role: Marynarz ("Korsarze"), Mandaryn ("Trzy pomarańcze"), Cieśla ("Smok w Nieswarowie"), Żoł­nierz ("Krzesiwo"), Policjant ("Guignol w tarapatach"), Tamar ("Lodoiska"), Pan Dudek ("Wiosenne kłopoty Tymoteusza"), Cygan, Kupczyk ("Od Warszawy do Krakowa").
Bibl.: Almanach 1977/78; XXX lat Teatru Lalka w Polsce Ludowej (1947-1977), Warszawa 1977 (il.); Akta, T. Lalek Baj, Guliwer i Lalka w Warszawie; Afisze i programy, IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji