Osoby

Trwa wczytywanie

Józefa Kurcjuszowa

KURCJUSZOWA, Kurcyuszowa, Józefa Franciszka, z Możdżeńskich, pseud. Estella Możdżeńska (12 III 1811 Kraków - 11 VIII 1891 Warszawa), aktorka. Była córką Ignacego Możdżeńskiego i Teresy z Hoksów. Do 1851 występowała jako "panna Estella" lub jako Estella Możdżeńska (dla odróżnienia od -> Józefy Możdżeńskiej). Przed wstąpieniem na scenę była nauczy­cielką. J.T.S. Jasiński pisało niej: "guwernantka z wyż­szym ukształceniem umysłowym". Do zawodu aktor­skiego przygotował ją prywatnie B. Kudlicz. Debiuto­wała w 1839 w T. Wielkim w Warszawie: 22 VI w roli Wiktorii ("Dwaj więźniowie z galer"), 25 VI - Amelii ("Trzydzieści lat, czyli Życie szulera"), 30 VII - Elwiry ("Mąż i żona") i następnie została zaangażowana do zespołu t. warsz.; występowała w nich bez przerwy aż do odejścia ze sceny (1866). 10 II 1844 wyszła za mąż za Stanisława Kurcjusza, urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Pierwszy raz pod nowym naz­wiskiem wystąpiła 28 XI 1851 w roli Eweliny ("English Exhibition"). Ostatni raz na scenie wystąpiła 25 X 1866 w roli Pani Dalville ("Zachód słońca"), w przedstawieniu granym na swój benefis. Później pozostawała na eme­ryturze, nie przestając jednak interesować się sprawa­mi teatru. Przetłumaczyła z franc. dwie sztuki grane na scenach warsz.: "Pełnoletnia panna" i "Towarzyszka z pensji".
Miała piękną sylwetkę, twarz o klasycznie regularnych rysach, dźwięczny głos i czystą, staranną wymowę. W życiu prywatnym była pełna łagodności, spokoju i dystynkcji; tymi też cechami obdarzała grane przez siebie postaci. Współcześni nie przyznawali jej wybit­nego talentu; powodzenie zawdzięczała inteligentnej interpretacji ról i wytężonej pracy. Grę jej charakte­ryzowała naturalność i swoboda, nigdy nie przecho­dząca w szarżę, nawet w rolach charakterystycznych. Szybko zaczęła grać role "matek", "starych panien", "przyjaciółek"; w rolach starych panien w komediach A. Fredry jeszcze długo po odejściu ze sceny była uwa­żana za niedoścignioną. Ważniejsze role to m.in. Dobrójska ("Śluby panieńskie"), Aniela ("Damy i huzary"), Pułkownikowa ("Panna mężatka"), Hrabina ("Pamiętniki szatana"), Klara ("Nikt mnie nie zna"), Pani de Morin ("Niedorostek"). Największym sukcesem K. była Kata­rzyna ("Chłopi arystokraci", 1858); "nie gardząc najmniej­szym szczegółem charakterystycznym, począwszy od butów z cholewami, a skończywszy na głowie prze­dziwnie ucharakteryzowanej, poświęciła swe klasycznie piękne rysy, które znikły pod bruzdami zmarszczek i pijackiej czerwoności. Przywykła grywać role amantek, a później dam salonowych, w Kogucinie umiała mówić ochrypłym głosem starej baby pijaczki, który jej łamał się co chwila, wydobywając tony fistułowe i śmiesząc nimi całe audytorium" - wspominał W. Ra­packi, podkreślając, że publiczność warsz. specjalnie chodziła na tę sztukę, aby zobaczyć w niej K.
Bibl.: PSB XVI (H. Świetlicka); Dz. warsz. 1866 nr 275; EMTA 1891 nr 411, 412 (W. Rapacki; tu il.); Kłosy 1866 nr 70; Kur. warsz. 1839 nr 163, 166, 1866 nr 240, 242; Tyg. ilustr. 1891 nr 86 (il.); Afisze, MTWarszawa; Chomiński; Jasiński.
Ikon.: Fot. pryw. - IS PAN, MHKraków.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji