Osoby

Trwa wczytywanie

Kacper Wieczorkowski

WIECZORKOWSKI Kasper Teodor (6 I 1861 War­szawa - 9 III 1924 Toruń), dekorator, aktor. Był synem Teodora W. i Agnieszki z Baranowskich, mężem -> Ambrożyny W. Po ukończeniu szkoły real­nej studiował malarstwo. W 1887 występował w przed­stawieniach amatorskich Warsz. Tow. Dobroczynności. Zapewne w tym czasie zaczął też malować dekoracje dla zespołów prowincjonalnych. W 1890-91 uczęszczał do Klasy Dykcji i Deklamacji przy Warsz. Tow. Muzycznym i na popisie końcowym grał fragm. roli Dyndalskiego ("Zemsta"). Wkrótce debiutował zapewne w WTR, ale nie wiadomo dokładnie kiedy. W 1892 malował dekoracje dla łódz. zespołu Cz. Janowskiego występującego w warsz. t. ogr. Belle Vue. W 1892-1906 był stale zaangażowany w t. łódz.; pracował jako dekorator oraz występował w małych rolach cha­rakterystycznych. 28 X 1898 ożenił się z aktorką Am­brożyną Kobylińską. Czasem wyjeżdżał na występy: w 1894 do warsz. t. ogr. Wodewil, w 1900 do warsz. T. Ludowego, w 1904 do Lublina. Dostarczał też de­koracji dla zespołów wędrownych, dla warsz. t. ogr., a także dla t. w Sosnowcu. W 1906 przeniósł się do Warszawy i byt tam dekoratorem i aktorem T. Małego. W końcu 1907 wyjechał do Płocka, od 1908 mieszkał w Częstochowie współpracując dorywczo z występu­jącymi tam zespołami. W 1916 przez krótki czas występował w warsz. t. Miraż i Na Dynasach, potem przebywał w Kielcach i Piotrkowie, w 1918-21 wys­tępował w t. lub., a od 1921 do końca życia był akto­rem T. Narodowego w Toruniu i tam 3 XII 1923 ob­chodził jubileusz trzydziestopięciolecia pracy. Z okazji jubileuszu pisano w "Słowie Pomorskim", że grę jego "cechuje ogromna prostota i naturalny, niewymuszony, w dobrym stylu komizm". Przez cała życie grywał niewielkie role charakterystyczne, jak np. Franciszek ("Dom otwarty"), Zabawnicki ("Państwo Wackowie"), Ja­kub ("Panna mężatka"), Dziad ("Wesele"), Tarnowski ("Królewski jedynak"). Jako dekorator Wg J. Galewskiego "architekturę malował dobrze, za to już gorzej było z wolną okolicą".
Bibl.: Rocz. artyst.-lit., Łódź 1899 s. 4; Trzechlecie T.N. w To­runiu s. 38-418 (il.); EMTA 1891 nr 399; SI. pom. 1923 nr 277, 1924 nr 60; Akt ślubu nr 1026/3/1898, USC Łódź-Śródmieś­cie; J. Galewski: Pamiętnik, maszynopis, IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji