Osoby

Trwa wczytywanie

Kazimiera Plucińska-Kruszelnicka

KRUSZELNICKA Kazimiera, zamężna Plucińska (21 I 1908 Lwów - 3 II 1976 Rzeszów), tancerka, aktorka. Była córką Józefa i Karoliny K., drukarza i telefonistki, żoną aktora Andrzeja Szalawskiego (właśc. Plucińskiego), matką aktorki Elżbiety Lityńskiej. W 1918 została przyjęta do lwow. szkoły baletowej i już jako dziecko występowała w nie­wielkich rolach w baletach i dramatach w T. Miej­skich, np. Odys ("Bąjadera", 1923), Apaszka ("Kró­lowa Montmartre'u", 1924). W 1925 ukończyła szko­łę dram. C. Krzyżanowskiego we Lwowie; w 1926 zdała egzamin ZASP-u w zakresie aktorstwa i ba­letu. Do 1939 występowała w T. Miejskich we Lwowie; wykonywała tańce solowe w baletach, ope­rach i operetkach, grywała też niewielkie role w operetkach i w przedstawieniach dram. (od sez. 1934/35 była zaliczana do zespołu aktorskiego); z zespołem lwow. występowała w Krakowie, np. latem 1924, 1930, 1931. Grywała wtedy takie role, jak: Masażystka ("Mój kochany głuptasek"), Żona do­ktora ("Nie-Boska komedia"), Milly ("Szwedzka zapał­ka"), Erynia ("Wyzwolenie"), Pani Baines ("Major Bar­bara"), Kasjerka ("Kawiarenka"). W listopadzie 1939 wyszła za mąż, odtąd używała na scenie także nazwiska Plucińska. W 1939-41 występowała w T. Polskim Białoruskiej SRR w Grodnie i Białymstoku, wyjeżdżała też z tym zespołem do Pińska, Brześcia i Mińska. Grała wtedy m.in. Hankę ("Moralność pani Dulskiej"), Żelazną ("Panna Maliczewska"), Mar­celinę ("Wesele Figara"). Uczyła plastyki w studiu teatr. prowadzonym przez A. Węgierkę. Od 1941 przebywała w Warszawie, gdzie występowała spo­radycznie w t. jawnych Komedia i Jar. Po powstaniu warsz. znalazła się w Zakopanem, gdzie jak po­dawała, współpracowała z K. Zelwerowiczową i I. Solską w T. Artystów. W sez. 1945/46 wystę­powała w T. Miejskim w Sosnowcu, 1946/47 w T. Miejskich w Częstochowie, 1947/48 w T. Nowym i Komedii Muzycznej w Poznaniu. W 1948 otrzy­mała dar jubileuszowy ZASP-u z okazji trzydziestu lat pracy na scenie. W pierwszych miesiącach 1949 występowała w T. Muzycznym Tow. Przyjaciół Żoł­nierza w Krakowie. Od sez. 1949/50 do emerytury (na którą przeszła 31 VIII 1972) była aktorką krak. T. Młodego Widza (od 1958 pn. Rozmaitości). Pra­cowała też w Krak. DK jako instruktorka tańców ludowych.
Grała po wojnie takie role, jak: Violetta ("Kordian"), Podstolina ("Zemsta") i Katarzyna ("Poskromienie złoś­nicy") w Częstochowie, Margot (Król włóczęgów), Anhilda (Księżniczka czardasza), Rachela (Judasz z Kariothu) w Poznaniu; Pani Czang (Kredowe ko­ło), Ciocia (Warszawski wodewil), Panna Figasze-wska (Dwie blizny), Dulska ("Moralność pani Dul­skiej"), Marta ("Romeo i Julia") i Babka ("Niebieski ptak") oraz role w sztukach dla dzieci w Krakowie.
Bibl.: Almanach 1975/76; Osiński: Repertuar; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 180, 195, 263, 264; Afisze, programy (m.in. 70 lat T. w Sosnowcu i 10-lecie T. Młodego Widza w Krakowie; il.), IS PAN; Afisze, MTWarszawa; Akta (tu fot), kartoteki i programy, ZASP.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji