Osoby

Trwa wczytywanie

Włodzimierz Malawski

MALAWSKI Włodzimierz Hipolit Franciszek (23 X 1871 Złoczów - 1939 Vevey, Szwajcaria), śpiewak, reżyser. Był synem Hipolita M. i Karoliny z domu Guertler, mężem -> Antoniny Radwan. Studiował początkowo medycynę a następnie, za namową Z. Nos­kowskiego, śpiew w konserwatorium w Krakowie, gdzie 24 V 1893 wystąpił na koncercie krak. Tow. Muzycznego. Na scenie zaczął występować w zespole objazdowym pod dyr. J. Myszkowskiego. 24 III 1897 debiutował na scenie t. lwów. w partii Janka ("Sprze­dana narzeczona"), 22 IV śpiewał Waltera ("Tannhauser"), a 2 V Jontka ("Halka"). Zaangażowany do zespołu opery lwow., pozostał w nim do 1900. W 1898 poślubił śpiewaczkę i aktorkę Antoninę Radwan 1° v. Trapszową. W sez. 1900/01 i 1901/02 występował w Sosnowcu, gdzie w lecie 1901 był także reżyserem oraz kier. zespołu operetkowego i kier. chóru miejscowej "Lutni". W 1902 powrócił do lwow. T. Miejskiego i pozostał tu do końca sez. 1906/07 śpiewając nie tylko w operach, m.in. Juliana ("Luiza"), Chopina ("Chopin"), Tomka ("Sprzedana narzeczona"), Stefana ("Straszny dwór"), ale także występu­jąc jako amant w operetkach. Wg H. Cudnowskiego "odznaczał się bardzo wysoką kulturą muzyczną. Jego przemiły, liryczny głos tenorowy, humor i swoboda, z jaką się na scenie poruszał, stawiały go w rzędzie pierwszorzędnych artystów operetkowych" seplenił jednak, "co zwłaszcza w ariach i duetach miłosnych zakrawało często na groteskę". Jego ważniejsze partie operetkowe z okresu lwow.: Parys ("Piękna Helena"), Hr. Otmar ("Siedmiu Szwabów"), Ryszard ("Gejsza"), Nanki-Po ("Mikado"), Leonidas ("Lizystrata"), Jan ("Słodka dziewczyna"), Harry ("Piękna z Nowego Jorku"). W 1897-1900 i 1902-07. Wyjeżdżał z zespołem opery i operetki lwow. na letnie występy do Krakowa. W 1907-11 wy­stępował w T. Wielkim w Warszawie, m.in. jako Herod i Narraboth ("Salome"), Timur ("Wanda" F. Dopplera), Pan Damazy ("Straszny dwór"), Turiddu ("Rycerskość wieśniacza"), Pinkerton ("Madame Butterfly"), Don Jose ("Carmen"), Ernani ("Ernani"), Pedro ("Niziny"), Mazepa ("Mazepa" A. Munchheimera). W 1911-12 podróżował i koncertował m.in. w Nowym Jorku. W sez. 1912/13 i 1913/14 był śpiewakiem i reżyserem w t. pozn., następ­nie przebywał za granicą, a w 1922-32 należał do ze­społu T. Wielkiego w Poznaniu. W t. pozn. działał przede wszystkim jako reżyser wystawiając m.in. opery: "Trubadur", "Wanda", "Faworyta", "Halka", "Madame Butterfly", "Żydówka", "Carmen"; operetki: "Manewry jesienne", "Noc w Wenecji", "Nitouche". 14 III 1926 w auli Uniw. Pozn. obchodził trzydziestolecie pracy artystycznej. Był też nauczycielem śpiewu i komponował pieśni. W 1932 wyjechał na stałe do Szwajcarii. Drugą żoną M. była Maria z Zamoyskich.
Bibl.: Cudnowski; Okręt s. 381; Olszewski: Z kronik teatr.; Pajączkowski: Teatr lwow. (il.); Reiss: Almanach muz. Kra­kowa; Reiss: Śpiewacy i śpiewaczki s. 23; SMP; Kur. pozn. 1912 nr 277; Muzyka 1926 nr 3; Afisze, Bibl. Jagiell.; Macie­jewska: Teatr w Poznaniu; Mika.
Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji