Osoby

Trwa wczytywanie

Zofia Faliszewska

FALISZEWSKA Zofia, z Linkowskich (ur. 3 VI 1889 Warszawa -działała do ok. 1930), tancerka, choreograf. Była siostrą Marii Linkowskiej, zamęż­nej Truszyńskiej (zob. t. 1), żoną Stanisława Fali-szewskiego (zob. t. 1). Pod nazwiskiem panieńskim występowała w sez. 1907/08 w T. Wielkim w Lub­linie. Później używała wyłącznie nazwiska męża. W sez. 1908/09 należała najpierw do zespołu pod dyr. A. Zelwerowicza w Łodzi, ale już w paź­dzierniku 1908 przeniosła się do Poznania. W pozn. T. Polskim przez cztery sez., tzn. do końca sez. 1911/12, była cenioną tancerką-solistką; tańczyła główne partie m.in. w baletach "Wesele w Ojcowie" i "Zaczarowany flet", w scenie baletowej "Bachantka i satyr", w divertissement "Halucynacje"; przygotowała wraz z mężem wiele tańców do sztuk; grała też niekiedy małe rólki dram., np. Kasię Miączyńską ("Obrona Częstochowy"). Wraz z mężem występowała w tym czasie gościnnie w T. Nowości w Krakowie. Z zespołem pozn. była latem 1910 i 1911 m.in. w Tarnowie. W sez. 1912/13 i 1913/14 należała do zespołu baletu T. Miejskiego we Lwowie i z ze­społem opery i operetki gościła latem 1913 i 1914 w Krakowie. W l. późniejszych występowała m.in. we Lwowie w t. Casino de Paris (pierwsza poł. 1915), w Krakowie w T. Nowości (sierpień 1917), w Przemyślu w kabarecie pn. T. Rozmaitości (sier­pień 1918) i tamże w zespole K. Gereba, w którym była też choreografem (jesienią t.r.), w T. Polskim w Poznaniu (październik 1918), w imprezach estra­dowych na Śląsku, np. w styczniu 1919 w Cieszy­nie, Karwinie, Dąbrowie Śląskiej, nast. w zespole H. Czarneckiego, m.in. w Płocku i Ciechocinku (maj 1919). Od sierpnia 1919 i w sez. 1919/20 współpracowała z T. Polskim w Poznaniu (opraco­wała wiele układów tanecznych do operetek). W 1921 występowała w T. Nowości w Częstochowie (kwiecień), a od września t.r. do czerwca 1922 w T. Nowości w Warszawie; w 1922 także w warsz. t. Stańczyk (maj) i krak. kabarecie pod kier. Z. Woyciechowskiego (sierpień). W sez. 1922/23 występo­wała w zespole T. Miejskiego Opery i Operetki w Krakowie i w sierpniu 1923 z operetką krak. od­wiedziła Kalisz. W pierwszej poł. 1924 występowała znowu w T. Polskim w Poznaniu, w czerwcu t.r. z zespołem Pawie Pióra pod kier. S. Nowomiejskiego w Bydgoszczy, latem 1924 gościnnie w T. Letnim w Ogródku Warsz. w Kaliszu. Prawdopo­dobnie w 1924 wyjechała do Ameryki Południowej wraz z aktorem Tadeuszem Morozowiczem miesz­kała w Brazylii. Podobno w 1930 tańczyła w Bue­nos Aires.
Jako tancerka występowała gł. w operetkach; opra­cowała też choreografię wielu operetek.
Bibl.: Felczyński: Fredreum s. 128, 129; Kaszyński: Teatralia; Konarska-Pabiniak: Repertuar; Michalik: Dzieje t. w Krakowie t. 5, cz. 2; Olszewski: Śląska kronika; 75 lat T. Poi. w Poznaniu s. 381, 388, 391, 393; T. poi. 1890-1918, zabór austr. i pruski; WSB (hasło Stanisława F.); Gaz. Lwów. 1914 nr 36; Ilustr. Prz. Teatr. 1921 nr 16; Kur. Warsz. 1921 nr 230, 1922 nr 134; Prz. Teatr, i Film. 1924 nr 1; Prz. Teatr, i Kinematogr. 1922 nr 30/31, 40; Scena i Szt. 1908 nr 35, 36, 1909 nr 1; Świat Teatr. 1912 nr 1; Ziemia Lub. 1907 nr 200, 1908 nr 46; Afisze i programy, IS PAN, MTWarszawa; Afisze, Uniw. w Po­znaniu; Mika.
Ikon.: Fot. - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji