Osoby

Trwa wczytywanie

Krystyna Budecka-Szczepkowska

BUDECKA Krystyna Janina, ze Szczepkowskich (27 VI 1916 Sosnowiec - 23 VII 1977 Warszawa), tancerka. Była córką Izydora Szczepkowskiego i Marii z Latoszyńskich, żoną artysty grafika Gwi­dona Roberta Budeckiego. Do gimn. uczęszczała w Lublinie; po maturze, w 1935-39 studiowała ma­larstwo w ASP w Warszawie. W czasie okupacji niem. występowała w jawnych t. warsz.: Miniatury (1942) i Jar (1943-44). W 1944 wyszła za Gwidona B., ale b. często używała na scenie nazwiska pa­nieńskiego. W 1945 zaczęła występować w Łodzi w T. Kameralnym Domu Żołnierza, nast. w sez. 1945/46 w T. Miniatur Syrena. Równocześnie uczęszczała do Szkoły Tańca Artyst. i Baletu Klasycz­nego pod kier. T. Dobrowolskiej i Z. Dąbrowskiego ; ukończyła ją w czerwcu 1946. Po przeniesieniu się do Warszawy, w sez. 1947/48 była solistką Baletu Wojska Pol., nast. instruktorką tańca w TPD. Póź­niej występowała na scenach warsz.: w sez. 1949/50 w T. Syrena, 1950-52 w Operze (m.in. tańczyła w "Panu Twardowskim", "Hrabinie"), 1952-54 w T. No­wym, 1954-56 w T. Estrada. W 1957 była solistką baletu Operetki w Lublinie, ale wkrótce powróciła do Warszawy i od grudnia t.r. do 1962 występowała znowu w T. Syrena. W 1962 wycofała się ze sceny. Zajęła się twórczością malarską (gł. malarstwem ściennym), wystawiennictwem, architekturą wnętrz i projektowaniem odzieży, m.in. w CPLiA i Spół­dzielni "Jersey".
Bibl.: Almanach 1976/77; Kaszyński: Teatr łódź.; SAP warsz.; Życie Warsz. 1977 nr 175, 177; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji