Osoby

Trwa wczytywanie

Regina Dziewulska

DZIEWULSKA Regina, Rena, z Jędrzejewskich (28 V 1897 Różyczna na Ukrainie - 7 III 1957 Warszawa), aktorka, tancerka, reżyser. Była córką agronoma Kajetana Jędrzejewskiego i Marii z Ło­dzińskich, siostrą -> Aliny D., żoną -> Eugeniusza D. (ślub 1 VI 1914). Po ukończeniu gimn. w Nie­mirowie na Podolu, kształciła się w Kijowie w szkole handlowej, nast. w Studium Rytmiki i Pla­styki A.Paszkowskiej. W 1917-19 brała udział w widowiskach tanecznych przygotowywanych przez zespół plastyczno-taneczny pod kier. Paszkowskiej. W 1919 przybyła do Polski. Początkowo wystę­powała w przedstawieniach amat., organizowanych przez jej siostrę A. Dziewulską, np. w Jędrzejowie grała Jewdochę ("Sędziowie"). W 1923, wg jej własnej relacji, zapisała się do szkoły dram. w Warszawie. W 1924-25 była uczennicą Instytutu Reduty. W 1926-29 należała do objazdowego zespołu Reduty wil.; grała Greczynkę ("Eros i Psyche"), Piotrusię ("Oj młody, młody"), Szczerbatową ("Car Paweł "), Laurę ("Krąg interesów"), Karolinę ("Lato"). Od 1929 do 1932 pracowała w rozgłośni PR w Wilnie; brała udział w słuchowiskach radiowych i reżyserowała bajki dla dzieci. Na sez. 1932/33 zaangażowała się do T. Miejskiego w Lublinie. W 1933-39 w Lublinie prowadziła t. amatorskie i zajmowała się pracą pe­dagogiczną. Kierowała Studium Dram. przy Insty­tucie Muz. w Lublinie; prowadziła T. Młodych z siedzibą w T. Miejskim (zespół składał się z adep­tów studium) a także teatr w Domu Żołnierza; reżyserowała m.in. "Zaczarowane koło" (grała Mły­narkę), "Sędziów" (grała Jewdochę), "Erosa i Psyche", "Mam dwadzieścia sześć lat", "Królewnę Lilijkę", "Chło­pców z Placu Broni". W czasie II wojny świat, przebywała w Warszawie. Po wojnie zamieszkała w Tworkach k. Pruszkowa i kontynuowała amat. działalność teatr.; organizowała okolicznościowe przedstawienia, koncerty, akademie, a także w nich występowała.
Bibl.: Byrski: Teatr-radio (il.); Z. Kwieciński, B. Nycz: Życie teatralne Lublina w latach 1933/34-36/37, Lublin 1938 s. 13, 14, 27; Listy Osterwy (il.); O zespole Reduty s. 407, 412 (il.); Simon: Spis przedstawień Reduty; Szczub­lewski: Żywot Osterwy; Śmigielski: Reduta; E. Wierciński: Notatki i teksty z lat 1921-55, Wrocław 1990; Pam. Teatr. 1990 z. 3-1 s. 543, 547, 550-552 (Z. Osiński); Życie Warsz. 1957 nr 59; Informacje Ijoli Dziewulskiej z War­szawy.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji