Osoby

Trwa wczytywanie

Wacław Dolski

DOLSKI Wacław, Wiktor, właśc. W. Taulitz (1870 Lwów - 27 V 1927 Warszawa), śpiewak, aktor, dyr. teatru. W młodości należał do austr. korpusu kadetów. W 1890 został prawdopodobnie chórzystą w t. lwow­skim. W 1892 występował zapewne w Krakowie z zespo­łem operetki lwowskiej. W 1894 przebywał przez pewien czas w Wiedniu; potem występował w Stanisławowie. W 1895 należał do zespołu J. Myszkowskiego. (Wiadomości z 1890-95 nie są pewne, mogą dotyczyć także -> Ma­ksymiliana D.) W 1896 oskarżony został o kradzież i skazany na rok więzienia. Do pracy scenicznej powró­cił w 1898; występował wówczas w zespole B. Marec­kiego w Częstochowie i w t. w Parku Krakowskim. W 1899 należał do zespołu S. Sarnowskiego w Lubli­nie, w 1900 do zespołu B. Mareckiego w Kielcach i w Częstochowie, a 1900-02 do zespołu J. Myszkow­skiego w Kaliszu. W grudniu 1905 wraz z Cz. Wiśniew­skim kierował zespołem w Lublinie, wkrótce jednak ustąpił ze spółki. W 1906 występował w Warszawie, w t. na Mokotowie. Śpiewał partie barytonowe w ope­rach, m.in. Janusza ("Halka"), Walentego ("Faust"), a także w operetkach, jak np. Agamemnon ("Piękna Helena"), Dr Falke ("Zemsta nietoperza"). Występował również w wodewilach grając takie role jak: Benzek ("Królowa przedmieścia"), Fafuła ("Podróż po Warszawie"). Ok. 1909 porzucił pracę w t.; odtąd występował jako śpiewak w kabaretach i kawiarniach. Od 1922 był działaczem Polskiego Związku Artystów Widowiskowych, a w 1927 pełnił funkcję jego sekretarza. Publikował w prasie artykuły na tematy kabaretowe, a w 1924 założył i redagował pismo "Pol. Z. A. Wid.", które później prze­kształciło się w "Echo Artystyczne".
Bibl.: Czas 1896 nr 140; Kur. warsz. 1927 nr 145; Echo artyst. 1927 nr 6 (il.); Afisze, IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji