Osoby

Trwa wczytywanie

Feliks Falkowski

FALKOWSKI Feliks Jan, także F. Godziemba-Falkowski (8 IV 1883 Warszawa - 11 I 1975 Zielonka k. Warszawy), aktor. Był synem Franci­szka F. i Julianny z Piotrowskich, mężem Olimpii Eugenii z Kazibłockich. Uczył się w Warszawie w gimn., a nast. w Klasie Dram. przy Warsz. Tow. Muzycznym. Debiutował w sez. 1905/06 w zespole Cz. Wiśniewskiego w Lublinie, gdzie grał m.in. Pszeniczkiewicza ("Okrężne"), Cabińskiego ("Żołnierz królowej Madagaskaru"). Później występował: w ze­spole E. Majdrowicza, m.in. w Kielcach, Sosnowcu i Częstochowie, w sez. 1907/08 w T. Polskim w Poznaniu, od maja do sierpnia 1908 w Krakowie w T. Ludowym pod dyr. S. Poleńskiego, w sez. 1908/09 w Lublinie w zespole B. Bolesławskiego. Od maja 1909 grał w Warszawie, najpierw w T. Współczesnym na Dynasach, potem w półamat. T. Popularnym (do 1914), a w sez. 1914/15 w zespole Pol. Tow. Dramatycznego. W 1915-17 przebywał w Żytomierzu, gdzie służył w wojsku; organizował też przedstawienia pol. dla miejscowej ludności. Z kolei występował w Kijowie, najpierw w zespole pod dyr. W. Rapackiego (syna), później w 1918 z grupą aktorów pod kier. J. Osterwy w sali "Ogniwa". W 1919-20 był w zespole pod dyr. J. Ursyna-Zamarajewa, m.in. w T. Kujawskim w Inowroc­ławiu, gdzie krótko sam stał na czele zrzeszenia aktorskiego; potem grał w Poznaniu, Lublinie (m.in. w sez. 1922/23), Krynicy pod dyr. J. Grodnickiego, a w 1. trzydziestych na scenach t. warsz.: Nowości, Cyrulik Warszawski. Po powstaniu warsz., w 1944 był więźniem obozu w Buchenwaldzie. Po wojnie występował w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu (sez. 1946/47 i 1947/48), gdzie 24 IV 1948 obcho­dził jubileusz czterdziestolecia pracy artyst. w roli Papkina ("Zemsta"), w sez. 1948/49 i 1949/50 w T. Miejskim w Rzeszowie, 1950/51 w T. Młodego Widza we Wrocławiu; od 1951 do 30 IX 1962, tj. do emerytury, stale grał w T. im. Osterwy w Lub­linie. Od 1965 mieszkał w Schronisku Artystów Weteranów Scen Pol. w Skolimowie. Był aktorem charakterystycznym, najczęściej wystę­pował w rolach komicznych, zarówno na scenach dram., jak i operetkowych; grał m.in. takie role, jak: Sobieniewski ("Klub kawalerów"), Ogonkowski ("Wesele Fonsia"), Mateusz ("Wodewil warszawski"), Zewakin ("Ożenek"), Tourterelle ("Niemcy').
Bibl.: Almanach 1974/75; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 376; Scena i Szt. 1908 nr 44, 1909 nr 20; Życie Warsz. 1975 ni 13; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Mika; Straus: Repertuar 1914-15; Wosiek: Teatry lud.
Ikon.: Fot. - IS PAN, MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji