Osoby

Trwa wczytywanie

Wacław Kozioł

KOZIOŁ Wacław (7 IX 1907 Nierośno k. Sokółki w Białostockiem - 11 IV 1971 Katowice), dyrektor teatru. Był synem Anny i Adama K., mężem Adeli Kozioł. Uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Grodnie, nast. Gimn. im. Sienkiewicza we Lwo­wie. W 1931-35 studiował na wydz. filoz. Uniw. Jagiell. w Krakowie. Do 1939 pracował jako na­uczyciel w majątkach ziemskich na Polesiu i Kie-lecczyźnie. W czasie II wojny świat. organizował tajne nauczanie, nast. był więziony w obozach kon­centracyjnych w Płaszowie i Gross-Rosen. W 1945-48 był sekretarzem T. Kameralnego, nast. Pow­szechnego TUR w Krakowie, w sez. 1948/49 admi­nistratorem T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, a w 1949-51 sceny bydg. T. Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz-Toruń. Od 1 V 1951 do 1 IX 1952 spra­wował dyr. tego teatru, w 1952-54 T. Dramatycz­nych w Szczecinie, 1954-56 T. Śląskiego im. Wy­spiańskiego w Katowicach, a nast. tamże dyr. PPIE (1956-59); prowadził wówczas Śląski T. Powszech­ny. Na pocz. 1960 objął dyr. T. Nowego w Zabrzu, gdzie pozostał do końca sez. 1961/62. W nast. latach był m.in. zastępcą dyr. teatru w Kielcach (sez. 1962/63), Jeleniej Górze (1964/65) oraz dyr. Estrady Dolnośląskiej we Wrocławiu (do 31 XII 1970).
Bibl: Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Wydrzyński s. 360; Dz. Pol. 1971 nr 89; Akta (tu fot.), ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji