Osoby

Trwa wczytywanie

Ryszard Slezak

SLEZAK, Ślezak, Ślęzak, Ryszard Juliusz (15 XI 1923 Lwów - 19 III 1979 Gdańsk), śpiewak, reżyser. Był synem Juliana S. i Klementyny z Gowalewiczów, mężem najpierw Stanisławy Trusz, po­tem Ireny Sylwiny Szwedy. W 1941 ukończył IX Gimn. Humanistyczne we Lwowie. W czasie oku­pacji niem. pracował tam jako kasjer na kolei, ucząc się zarazem śpiewu u prof. Lubienieckiego. W 1944-45 był księgowym w mleczarni w miejscowości Rajbrot pod Bochnią. W czerwcu 1945 przyjechał na Wybrzeże, pracował jako księgowy na kolei (1945-47) i w Ubezpieczalni Społecznej w Gdyni (1947-49). Jednocześnie kształcił się w średniej szko­le muz. w Gdańsku, gdzie był uczniem A. Ludwiga i W. Hendrichówny (1945-48). W 1949 wstąpił do Studia Muz.-Dram. przy T. Wybrzeże kierowanego przez I. Galla; debiutował 24 VIII t.r. w partii Jontka ("Halka"), w jedynym przygotowanym przez Studio przedstawieniu. W tym samym roku został zaangażowany do Studia Operowego przy Filhar­monii Bałtyckiej (od 1953 Opera i Filharmonia Bałtycka) i ze sceną tą związany był do końca życia. Śpiewał czołowe partie tenorowe takie, jak: Leński ("Eugeniusz Oniegin", 1950), Janek ("Sprzeda­na narzeczona", 1951), Pinkerton ("Madame Butterfly"), Tiulenin ("Młoda Gwardia", 1953), Almaviva ("Cyrulik sewilski", 1954). Gdy zaczął tracić głos, wystąpił jeszcze w niemej roli króla Zygmunta Au­gusta w balecie "Pan Twardowski" (1954); później przeszedł na etat asystenta reżysera. Pierwszą jego samodzielną insc. był "Straszny dwór" (1957). Pra­wdziwy sukces przyniosło mu wystawienie "Balu maskowego" (1959); prem. uznano za wydarzenie sezonu, a Opera Bałtycka pokazywała to przed­stawienie na gościnnych występach w Rostocku. "Młody reżyser udowodnił, że posiada własną kon­cepcję ustawienia widowiska, które w każdej scenie tętniło prawdą sytuacji i było zgodne z wewnętrz­nymi przeżyciami działających osób" pisał R. Heising. W 1962 objął stanowisko reżysera (upraw­nienia reżysera widowisk muz. uzyskał w 1973). W Operze Bałtyckiej przygotował takie przedsta­wienia, jak: "Werbum nobile" (1960), "Rigoletto" (1962), "Carmen" (1963), "Opowieści Hoffmanna" (1965), "Traviata" (1966), "Madame Butterfly" (1967), "Cyrulik sewilski" (1968), "Fra Diavolo" (1969), "Straszny dwór" (1969), "Aptekarz" (1974), "Pimpinone" (1976), "Jolanta" (1977). Reżyserował też "Halkę" w T. Muzycznym Opery i Operetki w Bydgoszczy (1961). W 1958-59 jako reżyser współpracował z amat. T. Kaszub­skim w Wejherowie; w 1959-63 wykładał grę scen. na Wydz. Wokalnym Wyższej Szkoły Muz. w So­pocie.
Bibl.: Almanach 1978/79; Jankowski, Misiorny; Dz. Bałt. 1959 nr 131 (R. Heising); Akta, Opera Bałtycka Gdańsk; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.
Ikon.: Fot. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji