Osoby

Trwa wczytywanie

Ryszard Marzecki

MARZECKI Ryszard, właśc. Kazimierz Roszkowski (9 XII 1915 Kercz na Krymie - 22 I 1980 Warszawa), aktor. Był synem Józefa Leona Roszkowskiego i Amelii z domu Samsel. W 1934 ukoń­czył w Warszawie Gimn. im. Lelewela, w 1936-38 służył w Marynarce Wojennej w Gdyni, nast. pra­cował w Warszawie jako kontroler w żegludze rze­cznej. Podczas okupacji niem. zajmował się hand­lem; podawał, że przez dwa i pół roku był więziony na Pawiaku i w więzieniu Mokotowskim; od 1943 pracował jako robotnik. W 1945 znalazł się w Gdy­ni, gdzie od grudnia pracował w T. Marynarki Wojennej. W sez. 1946/47 występował w T. Pol­skim w Bydgoszczy, ucząc się równocześnie w Szkole Dram., 1947/48 w T. Powszechnym TUR w Krakowie, w sez. 1948/49 w T. Polskim w Bielsku, 1949/50-1952/53 w T. Wybrzeże w Gdań­sku. W 1951 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Na jesieni 1953 przeniósł się do Warszawy, gdzie pocz. pracował w ARTOS-ie; w 1954 wystąpił w T. Nowej Warszawy (od 1955 pn. Młodej Warsza­wy, a od 1957 T. Klasyczny), którego aktorem był w 1955-58; od października 1958 do stycznia 1959 występował w Estradowym Klubie Oficera, od lu­tego 1959 do września 1960 i od października do grudnia 1961 w zespołach Stołecznej Estrady, a w sez. 1961/62 w Stołecznym T. Objazdowym Woj. PPIE. Od wiosny 1962 do końca sez. 1962/63 wy­stępował w T. im. Żeromskiego w Kielcach, w sez. 1963/64-1967/68 w T. im. Horzycy w Toruniu, 1968/69 w T. im. Solskiego w Tarnowie, w sez. 1969/70 w T. Polskim w Bielsku-Białej, a w sez. 1970/71 na Scenie Polskiej czeskiego Cieszyna. W 1972 przeszedł na rentę.
Był aktorem o przystojnej, "męskiej" twarzy, ob­darzonym wdziękiem i temperamentem, ze skłon­nością do ostrego, wyrazistego przedstawiania granych postaci; lubił m.in. używać mocnych środków charakteryzacji. W teatrach Wybrzeża, Kielc i To­runia osiągnął znaczną popularność. Grał m.in. Wac­ława ("Zemsta"), Zbyszka ("Moralność pani Dulskiej"), Willego ("Niemcy"), Koczkariewa ("Ożenek"), Otockiego ("Szczęście Frania"), Arbienina ("Maskarada"), Fi­lipa II ("Don Karlos"), Harpagona ("Skąpiec"), Tola ("Skiz"), Hrabiego ("Derby w pałacu").
Bibl.: Almanach 1979/80; Szczepkowska: 20 lat t. na Wybrzeżu (il.); T. w Bielsku-Białej 1945-80; Życie Warsz. 1910 nr 36; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot). ZASP.
Ikon.: J. Żebrowski: M. jako Selicour (Sztuka zdobywania szczęścia), rys., repr. Express Wiecz. 1956 nr 90; Fot. - IS PAN, ZASP.
Nagrania: Rola - Red. Dok. Inf. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji