Osoby

Trwa wczytywanie

Jerzy Macierakowski

MACIERAKOWSKI Tadeusz Jerzy Feliks (5 IV 1908 Warszawa - 30 VIII 1966 Warszawa), dy­rektor, kierownik artyst. i lit. teatru. W akcie zgonu rok urodzenia 1912. Był synem Antoniego M., ad­wokata, i Janiny z Wicherków. Ukończył Gimn. im. Lelewela w Warszawie, nast. studiował prawo na Uniw. Warszawskim. Według E. Szwankowskiego "już przed wojną uchodził za żywą encyklopedię życia teatralnego i był wyrocznią w ocenie insce­nizacji i gry aktorskiej". Częste wyjazdy pozwoliły mu poznać czołowe teatry eur.; sprawozdania ze swych podróży teatr. zamieszczał w "Scenie Pol­skiej", "Teatrze" i "Czasie". Był stałym współpra­cownikiem czasopisma "The Warsaw Weekly", wy­chodzącego w Warszawie w języku angielskim. W czasie II wojny świat. pracował pocz. w warsz. hipotece, 1941-42 w Urzędzie Pracy, potem utrzy­mywał się z handlu. Związany z konspiracją (od 1941 pod pseud. Jerzy Moll), uczestniczył w wielu akcjach odbijania więźniów i demaskowania agen­tów gestapo. W czasie powstania warsz. jako żołnierz służby łącznościowo-informacyjnej AK został ciężko ranny. W 1945-46 pełnił funkcję sekretarza T. Domu Wojska Pol. w Łodzi, 1947-48 kier. lit. T. Nowego w Warszawie (przy J. Tuwimie). Od sez. 1949/50 do poł. 1951/52 sprawował dyr. tej sceny (używającej także nazwy Komedia Muzyczna). Następnie był impresariem objazdowych imprez teatr.- na terenie kraju. W 1952 związał się z red. "Teatru", publi­kował rec., felietony, dokumentację życia teatr., zwłaszcza muzycznego. Równocześnie, od 20 II 1958 do 31 XII 1959 sprawował dyr. i kier. artyst. Ope­retki w Warszawie. W 1959-65 był współred. "Alma­nachu Sceny Polskiej". Ponadto pisał rec. dla "Ruchu Muzycznego", artykuły do teatr, programów i wy­dawnictw jubileuszowych (np. 10 lat Opery War­szawskiej 1945-1955, Warszawa 1956), biogramy ak­torów do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, wspólnie z W. Natansonem opracował książki o L. Solskim, A. Zelwerowiczu i M. Ćwiklińskiej, przekładał i adaptował z franc. utwory sceniczne. Na skutek przeżyć osobistych w 1964 popadł w silną depresję psychiczną. Zmarł w nie wyjaśnio­nych okolicznościach, zapewne po zażyciu środków nasennych.
Bibl.: Mrozińska: Karabin i maska; PSB t. 19 (E. Szwankowski; tu bibl.); Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot - Arch. Dok. Mech., ZASP.
Film.: Materiały film. z 1962, Arch. WFD.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji