Osoby

Trwa wczytywanie

Antoni Cezarewicz

CEZAREWICZ Antoni, właśc. A. Julian Wasilew­ski (2 III 1914 Grodno - 23 XI 1970 Warszawa), aktor, śpiewak, reżyser. Był synem Zygmunta Wa­silewskiego i Marii z Galskich, mężem Ireny z Chyczewskich. Uczęszczał do gimn. w Grodnie. Potem należał do studia dram. przy T. Miejskich w Wilnie i występował tam dorywczo m.in. jako Staszek ("Wesele"). W 1936 został przyjęty na wydz. aktorski PIST-u, ale uczelni tej nie ukończył. W 1936 zaczął występować jako śpiewak w T. Lutnia w Wilnie, kształcąc się równocześnie w tamtejszym konserwatorium. W teatrze tym występował do 1941 i ponownie, po okresie okupacji niem., w T. Ko­medii Muzycznej w 1944-45. W kwietniu 1945 repatriował się do Torunia, gdzie występował na scenie jeszcze pod nazwiskiem Wasilewski. W sez. 1945/46, już pod pseud. Cezarewicz, występował w T. Dramatycznym Marynarki Wojennej w Gdyni i reżyserował kilka sztuk, m.in. "Zemstę". W 1946, po zdaniu aktorskiego egzaminu eksternistycznego, uzyskał prawo angażowania się. W sez. 1946/47 występował w T. Polskim w Warszawie, w 1947-48 w Miejskich T. Dramatycznych, w 1948-51 ponow­nie w T. Polskim. W sez. 1951/52 był aktorem T. im. Osterwy w Lublinie, na sez. 1952/53 wrócił do T. Polskiego w Warszawie, a od 1953 do 1956 znów występował w T. im. Osterwy w Lublinie. Potem zrezygnował ze sceny i odtąd pracował jako instruktor amat. zespołów teatr. oraz kier. domów kultury na terenie Warszawy. Obdarzony dobrymi warunkami zewnętrznymi, grał m.in. takie role, jak: Zbyszko ("Moralność pani Dul­skiej"), Papkin ("Zemsta"), Pilades ("Oresteja"), Berald ("Chory z urojenia"), Danzas ("Ostatnie dni"), Antonio ("Wieczór Trzech Króli"), Tulski ("Dwie blizny"), Że­leznow ("Wassa Żeleznowa").
Bibl.: Iwaszkiewicz: T. Polski (il.); Sempoliński: Druga potowa; Życie Warsz. 1970 nr 285; Akta (tu fot.), ZASP; Materiały w posiadaniu rodziny; Programy, IS PAN.
Ikon.: Fot. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

7 zdjęć w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji