The tragicall historie of Hamlet, prince of Denmark by William Shakespeare według tekstu polskiego Józefa Paszkowskiego świeżo przeczytana i przemyślana przez St. Wyspiańskiego

Wyspiański, Stanisław (1869-1907)

Miejsce publikacji
Kraków
Rok publikacji
1905
Wydawca
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publiczna notka
Ze zbiorów BN.