Sen na jawie. Komedya w 1 akcie wierszem przez Xawerego Godebskiego

Godebski, Franciszek Ksawery (1801-1869)