Książki

Trwa wczytywanie

Orlicz, Michał (1893-1970)

Polski teatr współczesny : próba syntezy

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1935
Publiczna notka
Zobacz w Polonie

Treść

Część I. Studium rozwoju historycznego


1. Spojrzenie w przeszłość. Teatr prymitywu ► [ 9 ]
Gry pasyjne ► [ 9 ]
Teatr Odrodzenia ► [ 10 ]
Teatr Władysława IV ► [ 11 ]
W Rydzynie u Sułkowskiego ► [ 11 ]
Wojciech Bogusławski - epopeja entuzjazmu i czynu ► [ 12 ]


2. Tragizm polskiej sztuki. Narodowa siła teatru
Upadek dramatu ► [ 19 ]
Żółkowski i Kudlicz ► [ 21 ]
Ustawy teatru ► [ 22 ]
Udział poezji romantycznej w walce o niepodległość ► [ 22 ]
Woal francuski dla ochrony polskiej sceny ► [ 23 ]
Wyznawcy romantyzmu ► [ 24 ]
Helena Modrzejewska. Tryumf głębszych instynktów rasy polskiej na scenie ► [ 25 ]
Wincenty Rapacki. Koryfeusz rzeczywistości życiowej na scenie ► [ 27 ]
Wojna krytyków ► [ 30 ]
Przeciw powstaniu teatru rosyjskiego w Warszawie ► [ 31 ]
Teatry ogródkowe w Warszawie ► [ 32 ]
Teatr w Krakowie pod okupacją austriacką ► [ 33 ]


3. Geniusz Wyspiańskiego. Narodziny autonomii teatru Nowa epoka ► [ 36 ]
Styl powściągliwości Koźmiana ► [ 43 ]
Tadeusz Pawlikowski książę teatru ► [ 44 ]
Józef Kotarbiński. Poezja na scenie ► [ 49 ]
Fenomen pracy scenicznej. Ludwik Solski ► [ 50 ]
Pozycja artystyczna Teofila Trzcińskiego ► [ 54 ]
Teatr na Wawelu ► [ 56 ]


4. Lwowscy fanatycy i ofiarnicy J. N. Kamiński - hr. Skarbek ► [ 60 ]
Fredro ► [ 63 ]
Nowsze czasy sceny lwowskiej ► [ 64 ]


5. Zastój w Warszawie i szturm przeciw niemu. Sytuacja ogólna ► [ 80 ]
Teatr Polski w Warszawie ► [ 80 ]
Teatr na emigracji w Rosji ► [ 82 ]
W Charkowie ► [ 83 ]
W Moskwie ► [ 84 ]
W Kijowie ► [ 84 ]
Teatr Polski w Wiedniu (1914-1915) ► [ 86 ]
Idealistyczny realizm Tadeusza Rittnera ► [ 88 ]
Odzyskanie niepodległości ► [ 92 ]
Repertuar Szyfmana ► [ 93 ]


6. Reperuar wojujący i nobilitowanie rzemiosła scenicznego. Zawiązanie Reduty ► [ 117 ]
Znak Reduty ► [ 117 ]
Juliusz Osterwa ► [ 118 ]
Ustrój Reduty ► [ 120 ]
Mieczysław Limanowski ► [ 121 ]
Wanda Osterwina ► [ 121 ]


A. Organizacja wewnętrzna Dom i Statut Reduty ► [ 122 ]
Kapituła ► [ 122 ]
„Klasztorność” Reduty ► [ 125 ]
Dyskusje a życie zespołu ► [ 128 ]
„Gaże” ► [ 128 ]
Kształcenie Zespołu ► [ 130 ]
Budzenie entuzjazmu ► [ 131 ]
Program Instytutu ► [ 132 ]
Praca ćwiczeniowa Instytutu ► [ 134 ]


B. Artystyczne środki Reduty. Warsztat pracy ► [ 138 ]
Sale prób ► [ 139 ]
Estetyka Reduty ► [ 139 ]
Archiwum ► [ 140 ]
Ubierlanie i ubiory ► [ 140 ]
Scena i jej urządzenia ► [ 141 ]
Tło sceniczne ► [ 142 ]
Widowisko ► [ 144 ]
Autokrytyka ► [ 146 ]
Repertuar, prace literackie ► [ 148 ]
Konsekwencje zygzaków ► [ 153 ]


C. Sytuacja gospodarcza. Administracja czyli „Zarząd” Reduty ► [ 156 ]
Referaty ► [ 158 ]
Podróże artystyczne ► [ 159 ]


7. Pionierski rozmach Reduty. Cele i zadania ► [ 160 ]
Przygotowania do podróży ► [ 160 ]
Marszruta ► [ 162 ]
Conquistadorski pochód „Księcia Niezłomnego” przez Polskę ► [ 162 ]
Poczta ► [ 162 ]
Higiena i estetyka ► [ 163 ]
Referat gospodarczy i kuchnia podróżna ► [ 163 ]
Budowanie widowiska na wolnem powietrzu ► [ 163 ]
Improwizacja ► [ 164 ]
Przebieg widowiska ► [ 164 ]
Podanie ręki widzowi ► [ 165 ]
Proces muzyczny widowiska ► [ 165 ]
In medias res akcji widowiska ► [ 165 ]
Elementy gry ► [ 165 ]
Przytomność aktora na wolnem powietrzu ► [ 166 ]
Trening gry na koniach ► [ 166 ]
Operowanie głosem ► [ 166 ]
Współdziałanie świateł ► [ 166 ]
Gestyka aktorów przy reflektorach ► [ 166 ]
Sens formy układu scenicznego i znaczenie ciągłości widowiska ► [ 166 ]
Uszykowanie obrazów ► [ 167 ]
Koncentracja akcji i wydobycie akordów misteryjnych ► [ 167 ]
Ścichanie motywu głównego ► [ 168 ]
Głosy publiczne w Reducie ► [ 169 ]
Reduta na zamku księcia Radziwiłła ► [ 169 ]
Podboje artystyczne „Reduty” ► [ 170 ]
Wielki wędrowiec i teatr włóczęgów ► [ 172 ]
W blaskach pochodni i reflektorów ► [ 173 ]
Redutowa siejba ► [ 174 ]
Ogólny plon ► [ 174 ]


8. Najciekawsze inscenizacje w Reducie „Balwierz zakochany” Z. Kaweckiego
[rec. z: Zygmunt Kawecki, Balwierz zakochany, reż. Mieczysław Limanowski, Juliusz Osterwa, Teatr Reduta, Warszawa] ► [ 176 ]
„Ulica Dziwna” K. A. Czyżowskiego
[rec. z: Kazimierz Andrzej Czyżowski, Ulica Dziwna, reż. Adam Dobrodzicki, Teatr Reduta, Warszawa] ► [ 179 ]
„Sen” F. Kruszewskiej
[rec. z: Felicja Kruszewska, Sen, reż. Edmund Wierciński, Teatr Reduta, Wilno] ► [ 259 ]
„Sędziowie” St. Wyspiańskiego
[rec. z: Stanisław Wyspiański, Sędziowie, reż. Iwo Gall, Teatr Reduta, Wilno] ► [ 338 ]


9. Polemika o Redutę. Atak Czesława Jankowskiego ► [ 184 ]
Supremacja, czyli równorzędność autora ► [ 185 ] Reduta w ostatnim roku dziesięciolecia (1929) ► [ 187 ]
Współpracownicy Reduty ► [ 187 ]


10. Wskrzeszenie Teatru Narodowego w Warszawie
Kształtowanie się formy narodowej ► [ 201 ]
Początek rządów magistrackich ► [ 202 ]
Jan Lorentowicz ► [ 204 ]
Odbudowanie teatru Narodowego ► [ 208 ]
Pierwszy dyrektor odbudowanego teatru Narodowego ► [ 210 ]
Dalsze perypetie i ciągłe prowizorium ► [ 212 ]
„Legion” w Narodowym
[rec. z: Stanisław Wyspiański, Legion, reż. Emil Chaberski, Teatr Wielki, Warszawa] ► [ 212 ]
Bezwład artystyczny opery warszawskiej ► [ 214 ]
Budżety i subwencje ► [ 222 ]
Księgowanie deficytu ► [ 224 ]
Pośpiech i leczenie ► [ 224 ]
Chwilowe zwycięstwo opinii ► [ 226 ]
Dalszy chaos na gruzach sztuki ► [ 226 ]
Administracja poręczająca ► [ 228 ]


11. Bieg ku monumentalności Teatr im. Bogusławskiego. Leon Schiller i jego rola ► [ 232 ]
Tekst autorski w wymowa rzeczywistości scenicznej ► [ 236 ]
Teatralizacja występów do poszczególnych części dramatu ► [ 236 ]
Konstrukcja akcji ► [ 238 ]
Inscenizacja „Róży”
[rec. z: Stefan Żeromski, Róża, reż. Leon Schiller, Teatr im. W. Bogusławskiego, Warszawa] ► [ 242 ]
Szczegóły montażu ► [ 244 ]
Kompozycja przestrzeni scenicznej ► [ 244 ]
Rozstrzygnięcie formy tekstu przez muzykę ► [ 246 ]
Ideologia repertuaru ► [ 247 ]
Realizacja „Achilleis”
[rec. z: Stanisław Wyspiański, Achilleis, reż. Leon Schiller, Teatr im. W. Bogusławskiego, Warszawa] ► [ 247 ]
Zdrowe ziarna ► [ 248 ]


12. Najnowsze pozycje niezależności polskiego teatru Ateneum ► [ 249 ]
Placówka żywego słowa ► [ 249 ]
Tendencje moralizatorskie ► [ 249 ]
Teatr Stefana Jaracza ► [ 253 ]
Stefan Jaracz ► [ 254 ]
Teatr „Melodram” ► [ 256 ]


13. Teatr w Wielkopolsce. Poznań ► [ 257 ]
Złe skutki umiastowienia teatrów ► [ 258 ]
Teatr Nowy ► [ 259 ]


14. Teatr na Śląsku. Katowice ► [ 262 ]


15. Życie teatru w grodzie Giedymina. Wilno ► [ 265 ]


16. Kabaret literacki Qui pro quo ► [ 270 ]
Rewia ► [ 272 ]
Kabaret w kraju ► [ 272 ]
Leon Wyrwicz ► [ 272 ]
Z. A. i K. S. ► [ 273 ]


Część II. Dookoła warsztatu teatralnego


1. Organizacja pracy zawodowej Związek Artystów Scen Polskich ► [ 277 ]
Akcja rozbudowy ► [ 277 ]
Organizacja programu artystyczno-ideowego ► [ 278 ]
Dobro aktora i sztuki ► [ 278 ]
Naczelna rada artystyczna ► [ 280 ]
Przymus organizacyjny ► [ 280 ]
Weryfikacja ► [ 281 ]
Egzamin aspirancki ► [ 281 ]
Weryfikacja reżyserów ► [ 281 ]
Egzaminy reżyserskie ► [ 281 ]
Inne sprawy artystyczne ► [ 283 ]
Strony ujemne Związku ► [ 283 ]
Kontrakt wzorowy ► [ 284 ]
Praca narodowa i społeczna ► [ 285 ]
Resumé ► [ 285 ]


2. Zawodowe przygotowanie aktora. Program i metoda nauczania ► [ 288 ]
Egzaminy aspiranckie ► [ 290 ]
Kierunki szkół dramatycznych ► [ 291 ]
Nauka w Instytucie Reduty ► [ 292 ]


3. Opinia publiczna i krytycy ► [ 294 ]


4. Teatrologowie, dramaturgowie, krytycy ► [ 299 ]


5. Dramatopisarze ► [ 190 ]


Część III. Istota artyzmu teatralnego


1. Pojęcie i logika teatralności. Sens sztuki reżyserskiej ► [ 311 ]
Logika teatralności ► [ 314 ]
Skróty – ekonomiczny rozum sceny ► [ 316 ]
Wola autora a świadomość reżyserska ► [ 319 ]
Reguła renesansowa ► [ 320 ]
Uwagi w tekście ► [ 320 ]
Przedstawienie scen i sytuacji ► [ 321 ]
Inscenizacja „Pana Jowialskiego” ► [ 322 ]
O nomenklaturę reżyserii ► [ 328 ]


2. Kompozycja rzeczywistości scenicznej, jej cechy, elementy i środki ► [ 332 ]
Eksperyment ► [ 335 ]
Przeżywanie ► [ 336 ]
Istota teatru wobec struktury dramatu ► [ 336 ]
Teatr specyficzną kategorią piękna ► [ 336 ]
Autor i jego rola ► [ 337 ]
Słowo pretekstem, argumentem uczucie ► [ 337 ]
„Sędziowie” – sprawa wewnętrzna dramatu a zewnętrzność umówiona ► [ 338 ]
Artysta a uniesienie widza ► [ 339 ]
Rola fantazji, dopływ myślowy z widowni ► [ 340 ]


3. Prawda i nieprawda artyzmu. Ogólna charakterystyka epoki teatralnej ► [ 341 ]
Prawo artysty ► [ 341 ]
Przeznaczenie dramatu ► [ 342 ]
Postać i piętno ► [ 342 ]
Fikcja sceny a życie ► [ 342 ]
Prawda artystyczna ► [ 342 ]
Kult ideału ► [ 343 ]
Optymizm Wyspiańskiego a Żeromskiego ► [ 344 ]
Misterium jako forma artystyczna ► [ 346 ]
Wesołość a radość w misterium ► [ 347 ]
Poeta prawdy społecznej ► [ 347 ]
Misterium – rzeczywistość wzmożona ► [ 347 ]
Czysta forma i logika bezsensu ► [ 348 ]
Formizm a surrealizm ► [ 350 ]
Język teatralny Witkiewicza ► [ 351 ]


Część IV. Zarys dzisiejszego ruchu teatralnego w językach obcych


1. Le théâtre moderne en Pologne Formation dynamique de la mise en scene ► [ 365 ]
La „Redoute” ► [ 366 ]
L’impressionisme artistique ► [ 366 ]
La vérité de l’art ► [ 367 ]
L’auteur n’est qu’une fonction dans la symphonie theatrale ► [ 367 ]
L’imagination dé l’artiste et les sentiments du public ► [ 368 ]
La regie commune ► [ 368 ]
La dynamique de l’impression ► [ 369 ]
Le suffrage de la foule est un avertissement ► [ 369 ]
Le jeu en plein air ► [ 369 ]
La lutte pour l’action directe de la forme dramatique ► [ 370 ]
Directeur Trzciński ► [ 371 ]
Le théâtre national ► [ 372 ]
Sur la voie d’un théâtre monumental ► [ 373 ]
Le théâtre, correctif des manques sceniques dans l’oeuvre de l’auteur ► [ 373 ]
L’organisation des théâtres eu Pologne ► [ 375 ]
Boy-Żeleński ► [ 377 ]


2. The modern stage ► [ 379 ]


3. Das moderne bühnenwesen ► [ 415 ]


4. Divadlo w dnesnim Polsku ► [ 429 ]


Zakończenie


A. Sylweta autora - napisał Eug. Świerczewski ► [ 451 ]
B. Bibliografia ► [ 457 ]
C. Błędy dostrzeżone ► [ 459 ]
D. Od autora ► [ 461 ]
E. Spis nazwisk ► [ 463 ]

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji