Książki

Trwa wczytywanie

Boroch, Robert; Karetina, Yelena (red.)

Artyści sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu semiotyki antropologicznej

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
2017
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Treść

Słowo wstępne ▸ [ 7 ]

Preface ▸ [ 11 ]

Część I:

Sylwetki artystów. Praktyczne metody semiotyki antropologicznej i neurokultury

Eliza Weronika Pomichowska, Śmierć Eugeniusza Bodo. Fakty kontra rzeczywistość ▸ [ 17 ]

Julia Roguska, W poszukiwaniu syntezy. Życie i twórczość Michaiła Czechowa ▸ [ 31 ]

Natalia Rytelewska, Mikołaj Jewreinow w Polsce w latach 1918–1939 ▸ [ 40 ]

Jolanta Kociuba, Badanie neurokulturowych uwarunkowań tożsamości aktora ▸ [ 56 ]

Część II:

Z historii kina animowanego, dźwiękowego i teatru amatorskiego. W kręgu semiotyki filmu i teatru

Jarosław Królikowski, Kondycja polskiej kinematografii dźwiękowej w dwudziestoleciu międzywojennym w latach 1929–1939 ▸ [ 83 ]

Monika Grącka, Z historii polskiej animacji okresu międzywojennego ▸ [ 96 ]

Maciej Kozłowski, Wizualna narracja poetycka w filmie Przygoda człowieka poczciwego Franciszki i Stefana Themersonów ▸ [ 105 ]

Część III:

Teatr i kino na pograniczu kultur. Analiza dyskursu

Olga Kich-Masłej, Ukraiński teatr amatorski we wsi Wierzbica. Pogranicze polsko-ukraińskie, lata 20. i 30. XX wieku ▸ [ 123 ]

Lesława Korenowska, Zhanna Nurmanova, Байопики о писателях: новый взгляд на киноклассику советской эпохи ▸ [ 140 ]

Yelena Karetina, Zrozumieć propagandę. Obraz Polski w kinie radzieckim lat 30. XX wieku na przykładzie filmu Obrona granic ▸ [ 150 ]

Abstracts ▸ [ 159 ]

Noty o autorach ▸ [ 167 ]


Publikacja Artyści sceny i ekranu… jest dostępna na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ 

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji