XXX lat Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

Red. Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska (Koszalin)

Miejsce publikacji
1984