Państwowy Teatr „Wybrzeże” 1946-1956. Dziesięciolecie Państwowego Teatru „Wybrzeże”.

red. Walerian Lachnitt

Miejsce publikacji
Gdańsk
Rok publikacji
1957