Teatr w Polsce w XVIII wieku

Wierzbicka-Michalska, Karyna (1918-2012)

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1977
Wydawca
Państ. Wydaw. Naukowe
Publiczna notka
Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona