Narodziny tragedyi czyli Hellenizm i pesymizm

Nietzsche, Friedrich (1844-1900)

Miejsce publikacji
Łódź-Wrocław
Rok publikacji
2010
Wydawca
Nietzsche Seminarium
Publiczna notka
e-Mortkowicz. Cyfrowa reedycja młodopolskiego wydania Dzieł Fryderyka Nietzschego z zachowaniem paginacji i układu graficznego.