Czasopisma

Trwa wczytywanie

Monitor Encyklopedii Teatru Polskiego

ukazuje się dwa razy do roku

2022–

Warszawa

Czasopismo, adresowane do zaawansowanych użytkowników ETP oraz do społeczności badaczy teatru, ma na celu prezentowanie zasobów i prac Encyklopedii Teatru Polskiego, wzbogacanie ich przez ukazywanie w różnorodnych kontekstach i konstelacjach oraz inspirowanie refleksji metodologicznej i warsztatowej w badaniach teatralnych.

W artykule programowym redakcja deklaruje:

W „Monitorze ETP” raz na pół roku będziemy prezentować to, co się zmieniło i co wkrótce się zmieni w Encyklopedii: jakie jej nowe elementy – hasła, biogramy, opisy, książki itd. – pojawiły się na odpowiednich podstronach, jakich dokonano odkryć, jakie zostały podjęte inicjatywy, jakie obszary, tematy i rodzaje działań badawczych chcemy szczególnie rozwijać i do nich Państwa zapraszać. Zarysowane wyżej problemy będziemy ukazywać możliwie szeroko, zarówno poprzez przedpremierowe prezentacje nowych tekstów, naukowo opracowane publikacje materiałów źródłowych, jak i podejmowanie zagadnień warsztatowych i metodologicznych.

Tej ostatniej kwestii zamierzamy poświęcić tę część „Monitora ETP”, która będzie miała charakter swoistej metarefleksji nad tym, co i jak powstaje na potrzeby Encyklopedii. Chcielibyśmy odnowić zaniechaną w ostatnich dekadach dyskusję metodologiczną o nastawieniu zdecydowanie praktycznym, choć oczywiście niepozbawioną świadomości teoretycznej. Jak nam się wydaje, namysł ten jest konieczny wobec gwałtownych zmian zachodzących w teatrze i sztukach przedstawieniowych, wykorzystywanych do ich tworzenia i dokumentacji technologiach oraz sposobach upowszechniania efektów pracy artystycznej. […]


W każdym z kolejnych numerów będziemy proponować tematy dotyczące różnych metod i obszarów badań teatralnych, a także nowych gatunków wypowiedzi naukowej. […]

Nie chcemy jednak, by „Monitor ETP” był pismem czysto akademickim. Wybierając materiały do poszczególnych działów, będziemy się starali tak je ułożyć, by tworzyły atrakcyjne i znaczące kompozycje tematyczne. Chodzi nam bowiem nie tylko o pokazanie, co się dzieje „wewnątrz” Encyklopedii, ale też o ujawnianie możliwości takiego posłużenia się materiałami, jakie w obrębie ETP nie jest możliwe, ponieważ pojawiają się osobno, autonomicznie. Na łamach „Monitora” będziemy więc spotykać, zderzać, łączyć ze sobą różnorodne elementy w nadziei stworzenia inspirujących i posiadające własne wartości mozaik lub konstelacji.

Od redakcji, „Monitor ETP” 2022, nr 1, s. 4.

Wydawca
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Redakcja
Dorota Buchwald, Wojciech Dudzik, Dariusz Kosiński, Janusz Legoń

Cykl
półrocznik

Opis fizyczny
czasopismo internetowe w formie pliku PDF z aktywnymi linkami
format strony 29,7 x 21 cm

 

Numery czasopisma

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji