Czasopisma

Trwa wczytywanie

Echo Artystyczne

organ Polskiego Związku Artystów Widowiskowych „Polzawid”

Warszawa, 1924–1938

Czasopismo branżowe, informacyjne, popularne, teatralno-estradowe. Wyszło 126 numerów.

Od nr 1 (1929) podtyt.: pismo informacyjne poświęcone sprawom artystów Teatru Rozmaitości, kabaretów literacko-artystycznych, Estrady, Areny i kino variétés. Od nr 3–4 (1934) podt.: miesięcznik ilustrowany. Oficjalny organ Polskiego Związku Artystów Widowiskowych. Od nr 10 (1930) red. T. Ordoński; od nr 3/4 red. nacz. S.A. Kleczewski; od nr 1/2 (1935) red. S. Lubiński; od nr 9 (1936) red. Klemens Klemar-Arenwald; od nr 1 (1937) kom. red.: Karol Trojanowski et al.; od nr 9 (1936) sekr. red. Edward Manc, od nr 12 (1936) kom. red.: K. Trojanowski, Janusz Woljan, Bogusław Melerwill, Jerzy Koenigsten.

Tematyka

Organizacja Polskiego Związku Artystów Widowiskowych, kabaret, sprawy zawodowe aktorów, kabaret katowicki, warszawski, poznański, widowiska w Łodzi, cyrk, programy kabaretów, życie widowiskowe na Górnym Śląsku, sprawozdania z popisów egzaminacyjnych, dancing, piosenka, nowości widowiskowe w Ameryce, szkoła kabaretowa.

Wydawca, redakcja

Polski Związek Artystów Widowiskowych; red. Statur [Zygmunt Turkus]

Współpracownicy

K. Bajon, E. Bolski, K. Brzeski, W. Dolski, L. Halski, B. Halwik, H. Janaszek, Jotes, K. Klemar-Arenwaldt, Z. Kochański, J. Krajan, J. Kremer, W. Liński, S. Lubiński, J. Ludwikowski, J. Manoli, R. Ordoński, E.J. Reden, J. Staruszkiewicz (Stawicz), K. Zieliński.

Cykl: miesięcznik; dwutygodnik

Numery czasopisma: R. 1, nr 1 (6) (październik 1924) – R. 15, nr 12 (1938)

Poprzednio: Pol.Z.A.Wid., zob. poz. 126.

Druk

Warszawa: Drukarnia Bronisława Tomczyka
Kolejne drukarnie: Współczesna Władysława Kalinowskiego; Stołeczna G. Kryzel; Zakłady Graficzne „Legion”; Zakłady Graficzne „Słowo Polskie”, Zakłady Graficzne „barwodruk”.

Opis fizyczny: 30,6 x 23 cm

Źródła

Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa; Biblioteka Jagiellońska, Kraków; Biblioteka Instytutu Sztuki PAN, Warszawa; Jagiellońska  Biblioteka Cyfrowa.

Bibliografia

  • Fox, Dorota: Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918–1939, Katowice 2014.

Opr. Janusz Legoń

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji