Autorzy

Trwa wczytywanie

Maurycy Kisielnicki

KISIELNICKI Maurycy Zygmunt Wawrzyniec (27 VIII 1859 Gardzienice pow. Krasnystaw - 8 VIII 1922 Warszawa), aktor, dyr. teatru. Był synem Maurycego K. i Walerii z Lemańskich, mężem -> Bronisławy K. Pochodził z rodziny ziemiańskiej z Lubelskiego. Uczył się w gimn. w Lublinie. Debiutował zapewne 2 IV 1875 w zespole A. Trapszy, u którego występował przez pewien czas. Z kolei grał w warsz. t. ogr. Alkazar u J. Rybackiego (lato 1877), w Hrubieszowie u A. Ja­worskiego (jesień 1877), w Puławach u S. Konopki (1878), w Lublinie u B. Kremskiego i H. Wójcickiego (1880), w Zamościu u J. Myszkowskiego (1883), w Ło­wiczu, najpierw u K. Królikowskiego, potem u B. Walentowskiej (1884), w 1885-86 w zespole J. Puchniewskiego. 13 VI 1886 przejął po Puchniewskim dyrekcję teatru w Lublinie i występował tam ze swym zespołem do 20 IX tego roku, następnie w Kielcach, od grudnia 1886 do lutego 1887 w Piotrkowie, w marcu 1887 w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, w kwietniu tego roku w Częstochowie, gdzie rozwiązał zespół. Następnie do kwietnia 1888 występował pod dyr. J. Szymborskiego w Płocku, potem w zespole J. Grabińskiego w Często­chowie, Lublinie, Łodzi i Kielcach. W październiku 1888 przejął w Kielcach po J. Grabińskim dyrekcję ze­społu i występował tam z nim do lutego 1889 (zespół jego nosił nazwę "Tow. Dramatycznego Maurycego Kisielnickiego"). W lecie 1889 i 1890 występował w warsz. t. ogr. Wodewil, w 1891-93 należał do zespołu L. Czystogórskiego, jesienią 1893 grał w zespole B. Ma­reckiego, w lecie 1894 w warsz. t. ogr. Eldorado, w sez. 1894/95 w Lublinie u I. Józefowicza, jesienią 1895 u S. Książka-Staszewskiego i J. Puchniewskiego w Łowiczu, Kaliszu i Kole; w pocz. 1896 przyłączył się do zespołu B. Mareckiego w Kielcach, gdzie pozostał do kwietnia 1896. W listopadzie 1896 próbował jeszcze raz zorganizować własny zespół w Łęczycy, jednak nie zrealizował tych zamierzeń.
Początkowo grał role amantów "lekkich" i "lirycz­nych", później chętnie role bohaterskie, m.in. Zbignie­wa ("Mazepa"), Hamleta ("Hamlet"), Ryszarda ("Ryszard III"); występował także w komediach, grał m.in. Wikto­ra ("Pan Jowialski"). W 1897 zrezygnował na wiele lat z kariery scen. (aż do I wojny świat.; z wyjątkiem 1901, kiedy przez krótki czas prowadził z J. Czapskim zespół, z którym występował w Kielcach i Samborze). Rozpo­czął serię występów recytatorskich, objazdów z "wie­czorami poezji polskiej". Deklamował fragmenty dzieł A. Mickiewicza, powieści H. Sienkiewicza, zwłaszcza ustępy o treści patriotycznej. Wskutek tego po pewnym czasie gen. gubernator warsz. zabronił mu występów na terenie Królestwa Polskiego. Odtąd organizował swe wieczory na Śląsku i w Galicji, a także w środo­wiskach pol. na terenie Rosji, m.in. w Baku, Tyflisie, Noworosyjsku (1899), Petersburgu (1900), zdobywając znaczną popularność. W czasie I wojny świat. przeby­wał w Rostowie n. Donem i organizował tam pol. przedstawienia amatorskie, a także dawał lekcje lite­ratury i języka polskiego.
Jesienią 1919 wrócił do kraju i znowu zaczął występo­wać na scenie: w t. plebiscytowym na Górnym Śląsku (sam również organizował przedstawienia na terenie plebiscytowym), w 1920-22 w T. Dramatycznym w Warszawie (tu także reżyserował, m.in. "Ich czworo"). W końcowym okresie kariery scen. grał role charakte­rystyczne, m.in. Ciaputkiewicza ("Grube ryby"), Cześnika ("Zemsta"), Ignacego ("Marcowy kawaler"), Moustache'a ("Napoleon i Józefina"), Fafułę ("Podróż po Warszawie"), Wygodnickiego ("Klub kawalerów"). Był autorem kilku sztuk, m.in. komedii "Związek nadpostępowy" oraz po­wieści "Błękitny Cygan".
Bibl.: Dąbrowski: Teatr w Lublinie; Estreicher: Drużyny s. 9; Olszewski: Śląska kronika; Olszewski: Z kronik teatr.; PSB XII (Z. Wilski); EMTA 1888 nr 265, 1897 nr 38, 1904 nr 23/24; Kur. codz. 1897 nr 146; Kur. warsz. 1922 nr 216, 217; Scena pol. 1922 z. 8-10; Tydzień 1887 nr 146; Afisze Bucholtzów, WAPLublin; Simon: Bibliografia.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji